‘Smoke, smoke, smoke…

that cigarette,

 Smoke, smoke, smoke…

 your cats

and yourself…

     to death’.

 

 

Dit ‘vrolijke, gezellige’ liedje klonk een paar jaar geleden regelmatig door de radio. Ik neuriede het vaak mee, zonder op de woorden te letten, zoals dat gaat met de meeste liedjes die je hoort. Maar toen ik me realiseerde wat de boodschap van het liedje was, ja toen schrok ik! Want het is zo waar! Roken is levensgevaarlijk. ‘Een mens,’ zegt Pudje, mijn wijze kater, ‘is niet gemaakt om te roken, dan zou Onze Lieve Heer hem een schoorsteen gegeven hebben. En wij poezen al helemaal niet! Wij haten die vieze rook en gaan ons direct schoonwassen. Om een dikke staart van te krijgen! Raauwwww!’

 

Een dierbare vriend uit Numansdorp, Leen, is aan longkanker overleden. Ik mis hem nog erg. Veel rookte hij niet en hij werkte op het land. Hij was altijd buiten en leefde supergezond. Dat roken gevaarlijk is, daar zijn de meeste mensen nu wel van overtuigd. Maar realiseren ze zich wel hoe vele malen gevaarlijker het voor hun dieren is? Zij roken immers ongewild mee.

 

Het is gebleken dat meeroken bijna net zo gevaarlijk is als roken. Dat is ook de reden dat er op veel plaatsen niet meer gerookt mag worden. Ondanks dit wordt er toch nog veel gerookt. Soms stoppen mensen als ze kinderen krijgen of roken ze alleen buiten. Maar ze denken er meestal niet aan dat, met name hun poezenkindjes, veel erger nog te lijden hebben onder hun nefaste gewoonte.

 

Katten die niet naar buiten kunnen, moeten wel meeroken. Het ergste is nog dat de vieze, kleverige, zwarte rookdeeltjes vol giftige stoffen op hun vachtjes en voetzooltjes terecht komen. Poezen zijn superschoon op zichzelf en zullen direct die viezigheid eraf wassen en…dus inslikken. Met alle gevolgen van dien.

 

Van APMA, de geweldige VZW, die zoveel doet voor de dieren en fel tegen Vivisectie strijdt, (Prachtige resultaten zijn al bereikt door vervangmethodes aan te bieden voor de dierproeven. Apma is echt zo fantastisch!) kreeg ik het onderstaande stuk. De bron is BBC Health. Ik mocht het gebruiken.

 

 

 

Meeroken tast ook de gezondheid van huisdieren aan.

 

De meeste rokers die een huisdier hebben, zijn zich wel bewust van  de invloed van sigaretten op hun eigen gezondheid, maar beseffen waarschijnlijk niet dat ze de gezondheid van hun trouwe viervoeters ook kunnen aantasten.

 

Slechts 15% van de rook wordt daadwerkelijk door de roker geïnhaleerd - de rest wordt in de omgeving verspreid en stelt mensen en dieren bloot aan zo'n 4.000 giftige stoffen, waarvan tenminste 40 kankerverwekkend plus koolmonoxide.

 

Shirley Beardsworth, eigenares van Meg, een cocker spaniël die al meerdere prijzen heeft gewonnen, zegt: "Mijn hond Meg begon te niezen en rende meteen de kamer uit, zodra ik een sigaret opstak, maar sinds ik gestopt ben is Meg veel fitter en wint ze nog steeds hondenshows - ze wint zelfs van jongere honden."

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat sigarettenrook diverse ziekten bij huisdieren kan veroorzaken. Uit een onderzoek bleek dat er verband bestaat tussen de blootstelling aan tabaksrook in de omgeving en neus- en bijholtekanker bij honden.

 

Tabaksrook in de omgeving is ook in verband gebracht met een verhoogde kans op longkanker bij honden, vooral bij rassen met een wat kortere snuit. Behalve bij honden is in een ander onderzoek aangetoond dat bij hamsters die blootgesteld waren aan sigarettenrook de geïnhaleerde sigarettenrook hun voortplantingsvermogen verminderde.

 

Er is ook gebleken dat meeroken tot een aanmerkelijke bloeddrukverhoging bij konijnen leidt.

 

Stoppen met roken zal niet alleen de gezondheid van rokers verbeteren maar ook die van hun huisdieren, en kan zelfs leiden tot vermindering van dierenartskosten. Het is al lang bewezen dat meeroken de ademhalingsorganen van kinderen aantast; het zal als geen verrassing komen dat huisdieren ook te lijden hebben van rook vol kankerverwekkende stoffen.

Bron: BBC Health

 

 

Als dit nog niet genoeg motivatie is om te stoppen met roken, dan kan misschien het uitstekende artikel uit Your Cat de doorslag geven.

 

Katten die in een huis wonen waar mensen roken, lopen twee maal zo vaak de kans Lymfklierkanker te krijgen dan andere katten. Dat zeggen de dierenartsen van de Tufts Univerisity school of Veterinary Medicine in Amerika.

 

Het is een heel belangrijk onderzoek, want het kan toch niet anders dat mensen, die van hun poezenkindjes houden, nu zullen stoppen met roken. In ieder geval niet meer binnen zullen roken. Lymfklierkanker bij poezen is heel moeilijk te genezen. En twee keer zoveel kans om het te krijgen is veel! Als katten in een huis wonen waar de mensen meer dan één  pakje per dag roken, dan verhoogt die kans zelfs tot drie of vier! Ook als de poezen meer dan vijf jaar aan sigarettenrook worden blootgesteld, is de kans kanker te krijgen drie maal zo groot. Als hun beide mensen rookten is de kans zelfs vier maal zo groot!

 

Dierenarts Danielle Gunn-Moore (PhD BVMS MRCVS) geeft lezingen over kattengeneeskunde in de universiteit van Edinburg. Hij is het helemaal eens met de Amerikaanse visie over de gevaren van roken voor poezen. ‘Kattenbezitters zouden dit stuk ernstig moeten nemen. Want roken veroorzaakt niet alleen lymfklierkanker bij de meerokende katten, maar ook ziektes van het ademhalingsstelsel, zoals Chronische Bronchitis, Astma en Chronische Luchtwegaandoeningen of verergerd die.

 

Professor Tim Gruffydd-Jones (Bvet Med PhD MRCVS) werkt op The Feline Centre van de universiteit te Bristol. Hij zegt dat ze vaak poezen binnenkrijgen met een chronische hoest, die eigenlijk niet te verklaren is. ‘Het zou best kunnen dat die veroorzaakt wordt door hun rokende baasjes. Er moet zeker meer onderzoek naar komen.’

 

Het is een mooi stuk. Ik heb toestemming van Sue Parslow van Your Cat Magazine om het hele stuk te vertalen en op te nemen, waarvoor ik erg dankbaar ben. Ik laat hieronder het adres van Your Cat en van Apma volgen.

 

Als mensen niet voor zichzelf stoppen met roken, dan zullen ze het misschien wel doen voor hun poezen- of hondenkindjes. Want ook voor honden is roken natuurlijk slecht. Het voordeel dat mensen en honden hebben is wel, dat ze ook buiten komen. Poezen, die niet naar buiten mogen,  zijn gedwongen die vieze troep de hele dag in te ademen en van hun vachtjes te wassen. Wat doen mensen ze aan!!!

 

Alsjeblieft, stop met die nefaste gewoonte. Stop met jezelf en je poezen dood te roken. Stop that cigarette; don’t smoke yourself and your cats to death!

 

Er zijn nicotine pleisters die goed werken. Er is nicotine kauwgom die ook goed helpt. Maar het beste werkt de gedachte, dat jij en de poezen zoveel gezonder en sterker zullen worden als je stopt. Drie maanden na het roken zijn alle slechte gevolgen verdwenen. Is dat geen heerlijk idee?

 

Wat ook helpt is een verwenpotje te maken,  waarin je het geld stopt dat anders in rook was opgegaan. Daarvan kun je leuke dingen kopen voor jezelf en de poezen. Het allermooiste cadeau is uiteraard de gezondheid die je terugkrijgt. En Pudje heeft gelijk. Mensen hebben geen schoorsteen en zijn niet gemaakt om te roken!

 

Met heel veel lieve spinnende groetjes

Van Marg and Cats.

 

De prachtige tekeningen zijn van mijn

Lieve vriendin Marleen Meert. Zij heeft vroeger voor Unicef getekend maar moest wegens ziekte daarmee stoppen. Nu wil ze langzaam weer beginnen met opdrachtjes. Als iemand geinteresseerd is kunt u haar via mij bereiken. Om verhalen te illusteren bijvoorbeeld of kinderboeken.

 

Zo zo veel dank, lieve Marleen voor

De werkelijk sublieme tekeningen. Jij bent

Een kunstenares! Ben er zo zo blij mee.

Jouw katertje is uniek!

 

 

Mijn adres is :    Stichting De Rietkat

                            Postadres: 

                            Marguerite Vlielander

                            Mishagen 43

                            Brasschaat 2930

                            Tel: +32-3-6332971

                            Fax: +32-3-6330396

                            E-mail:rietkat@tiscali.be

                           

Site:www.rietkat.be                                      

 

 

 

Hieronder volgt het stuk van Your Cat.

 

PASSIEF ROKEN SCHAADT OOK DE GEZONDHEID VAN UW KAT

 

In een eerste studie op dit gebied werd er een verband tussen roken en kanker bij katten ontdekt.

 

Katten die wonen in huizen waar gerookt wordt hebben een meer dan dubbele kans om lymfeklierkanker te krijgen. Dit volgens diergeneeskundige vorsers aan Tufts Univer­sitaire School voor Diergeneeskunde in Amerika.

 

Deze bevindingen wijzigen de huidige opinies omtrent de oorza­ken van lymfeklierkanker bij katten en kunnen aan de wetenschappers de oorza­ken van non-Hodgkin's lymfeklierkanker bij mensen beter doen verstaan.

 

Britse diergeneeskundigen zijn blij met dit onderzoek en de boodschap aan eigenaars van katten is duidelijk: indien u rookt, denk dan eens aan de gezondheid van uw huisdier! Een reden te meer om deze tabaksverslaving op te geven, of om tenminste alleen nog buiten te roken!

 

Een van de auteurs van het rapport, dierenarts-oncoloog Antho­ny Moore, opperde volgende mening: "Ik geloof dat er veel rokers zijn die niet willen stoppen voor hun eigen gezondheid of die van hun familie, maar misschien doen ze het wel voor hun katten."

 

De resultaten van het onderzoek zijn ontnuchterend. Wanneer we rekening houden met leeftijd en andere factoren, blijkt dat katten, die blootgesteld zijn aan rook, passieve rokers zeg maar, meer dan dubbel risico lopen om kanker te krijgen. In huisgezinnen waar ze aan rook blootgesteld waren voor vijf jaar en meer, lopen de katten zelfs driemaal meer risico. In een tweerokers gezin stijgt het risico met een factor van vier!

 

Binnenhuiskatten lopen zelfs een hoger risico dan hun menselijke huisgezellen, om kanker te krijgen, want die kunnen regelmatig naar buiten. Katten lopen dit risico door het inhaleren van de tabaksrook of doordat schadelijke stoffen aanwezig in die rook zich op hun vacht deponeren. Ze slikken die in wanneer ze zich schoon­likken en zo komen die stoffen in hun spijsvertering terecht.

 

Feiten van de studie

 

Om vast te stellen of blootstelling aan tabaksrook thuis het risico op lymfeklierkanker bij katten verhoogt, organiseerden de onder­zoe­kers een case-controlstudie van 180 katten die tussen 1993 en 2000 in behandeling waren op het Foster Instituut van Tufts School voor Diergeneeskunde. 80 van deze dieren waren in behande­ling voor lymfeklierkanker en 100 waren in behandeling voor nierinsuf­ficiëntie.   

 

Katten met nierinsufficiëntie werden als controlegroep gekozen, omdat nierinsufficiëntie wel een niet-kwaadaardige ernstige aan­doening is, maar voor zover men weet niet geassocieerd met passief roken zowel bij mensen als bij katten.

 

Eigenaars die deelnamen aan het onderzoek moesten eerst een volledige vragenlijst invullen, waarin alle facetten van de gezondheid van hun katten aan bod kwamen: dieet, algemene zorg met inbegrip van behandeling tegen vlooien en natuurlijk ook vragen over het gedrag, de gewoonten van hun dier en hun thuisomgeving. Talrijke vragen gingen ook over de rookgewoon­ten van hun baasjes.

 

Na leeftijd en andere factoren in aanmerking genomen te heb­ben bleek dat het relatieve risico op lymfeklierkanker bij katten, die blootgesteld zijn aan tabaksrook in hun thuisomgeving meer dan dubbel zo groot is, dan bij katten die niet aan rook blootgesteld zijn. Het risico dat een kat kanker kreeg steeg naargelang het dier langer en aan een grotere hoeveelheid tabaksrook blootge­steld was.

 

Het bleek dat het risico op lymfeklierkanker ook verband hield met het aantal rokers binnenshuis. Verder bleek dat katten in een thuisomgeving van mensen die één of meerdere pakjes sigaretten per dag rookten, driemaal zoveel risico liepen in vergelij­king met katten in huizen waar niet gerookt werd.

 

Elizabeth Bertone, een van de schrijvers van het rapport zegt: "Onze resultaten zijn een reden te meer voor rokers, die met huisdieren en kinderen samenwonen, om te stoppen met deze slechte gewoonte. Als ze stoppen met roken zullen ze niet alleen het risico van kanker, hartziekten of diabetes te krijgen verminderen, maar ook dat van hun kinderen en huisdie­ren."

 

Levensgevaar

 

Andrew Sparkes (PhD BvetMed MRCVS), hoofd van de Afdeling Katten in het Dierengezondheidscentrum noemde dit rapport een zeer belangrijke studie. "We denken dikwijls aan 'passief roken' wanneer wij het over tabaksrook in onze omgeving heb­ben, maar vooral katten lopen groot gevaar, wanneer ze blootge­steld worden aan rook. Niet alleen inhaleren ze de schadelijke stoffen aanwezig in de rook maar ook likken ze die op bij hun opknapbeurten. Tabaksrook zal zich afzetten op hun pels en wanneer ze zich dan schoonlikken kunnen die kleine partikel­deeltjes een belangrijke tweede bron van schadelijke chemica­liën worden.

We moeten wel duidelijk stellen dat blootstelling aan tabaks­rook, net zoals FelV, niet alle gevallen van lymfeklierkanker ver­oorzaakt. Toch is de boodschap van deze studie dat bloot­stelling aan tabaksrook het risico dat een kat lymfeklierkanker ontwik­kelt, vergroot, en hoe hoger de blootstelling aan rook hoe hoger dat risico is. Deze studie levert geen direct bewijs voor een oorzaak-en-gevolg-associatie, maar verhoogt wel de mogelijk­heid dat zulks het geval is. Bovendien, zelfs al was de studie uitgevoerd in de VS, afgaande op de aard van het onder­zoek is er geen reden om aan te nemen dat de resultaten niet evengoed zouden gelden voor katten elders in de wereld."

 

Danielle Gunn Moore (PhD BVMS MRCVS), docent in kattenge­nees­kunde aan de Universiteit van Edinburgh gaat akkoord: "Ik ben ervan overtuigd dat eigenaars van katten in het Verenigd Koninkrijk hiervan zouden moeten nota nemen. Niet alleen maar omwille van deze studie, maar ook omwille van de meer algemene, negatieve invloeden van siga­rettenrook, die bijvoorbeeld over het algemeen de oorzaak is van een verergering van ziekten van het ademhalingsstelsel (b.v. chronische bronchitis, astma, chronische luchtwegaandoeningen.)

­

Het standpunt van Opvangcentra

 

De resultaten van het onderzoeksproject zouden wel eens ver­strekkende gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld, moeten Op­vangcentra nu selectiever zijn bij het plaatsen van katten? Rokers Niet Welkom?

 

"Wij vragen op 't ogenblik nog niet of ze roken of niet en ik ben niet zeker of we dat ooit zullen vragen. Doch, vermits het welzijn van onze katten ons zeer ter harte gaat is het goed mogelijk dat we in de toekomst met een potentiële eigenaar de beste manieren om een gezonde thuis voor de kat te waarborgen zullen bespreken."

 

Vraag naar meer onderzoek

 

Professor Tim Gruffydd-Jones (BVet Med PhD MRCVS) verbonden aan het centrum voor katten, Universiteit van Bristol, zei dat hij de resultaten verrassend vond, vooral het verband met lymfeklierkanker in tegenstelling tot andere typen van kanker.

 

Hij zei: " Volgens mijn ervaring wordt long en keelkanker sneller geassocieerd met roken dan lymfeklierkanker, dat eerder met virusinfecties zoals FelV in verband gebracht wordt." Hij rapporteerde dat de referentiekliniek aan de uni­ver­siteit dikwijls katten met chronische hoest kreeg. "Wij krij­gen veel katten met hoest die we niet kunnen diagnosticeren noch genezen. Nu denk ik dat een aantal van deze katten wel eens de gevolgen zouden kunnen dragen van hun rokende baas­jes."

 

Als voorzitter van het Feline Advisory Bureau (FAB) zei Professor Gruffydd-Jones dat hij hoopte dat er weldra ook een onderzoek over het verband tussen roken en katten­ziekten  in het Verenigd Koninkrijk zou komen.

 

Met veel dank aan Sue Parslow van Your Cat, het mooiste kattenblad van het Verenigd Koninkrijk, die mij toestemming gaf dit stuk te vertalen en te gebruiken.

 

Ook veel dank aan mijn lieve vriend Jef Gommeren voor de prachtige vertaling.

 

Apma

De Burletlaan 4

2650 Edegem

Tel: 03-449.49.08

Fax: 03-448.26.63

Email: apma@pandora.be

Site: http://www.apma.be

 

 

Your Cat Magazine

Editor: Sue Parslow

Roebuck House

33 Broad Street

Stamford

Lincs PE9 1RB

Tel: +44-(0)1780 766199

Fax : +44-(0)1780 766416

Email : s.parslow@bournepublishinggroup.co.uk

Site: www.yourcat.co.uk