De positieve invloed van dieren op de mens

 

Dat dieren een positieve invloed op ons mensen heeft daar is de laatste jaren al veel over gesproken en geschreven. Los van de wetenschap kunnen wij ‘simpele zielen’ ook bedenken dat een uurtje wandelen met de hond ,de gekke capriolen, spelletjes en het lekker op schoot liggen van je kat een gevoel van ontspanning kunnen geven.

 

Wetenschap

 

Toch besteed de wetenschap énorm veel aandacht aan de relatie mens en dier. Eens in de drie jaar wordt er een driedaags internationaal congres gehouden over dit onderwerp en de nieuwste onderzoekresultaten en conclusies gepresenteerd.

Een bont gezelschap van onderzoekers van verschillende disciplines, bestaande uit o.a. psychologen, ethologen, dierenartsen, artsen, juristen en kynologen wisselen tijdens zo’n congres van gedachten.

Oktober 2004 vond dit internationale congres in Glasgow plaats. Ons land werd vertegenwoordigd door Nienke Endenburg. Nienke is gepromoveerd op de betekenis van huisdieren op de mens. Ze is toegevoegd wetenschappelijk medewerkster bij de Hoofdafdeling Geneeskunde van Gezelschapsdieren in Utrecht en werkt o.a. voor het Multidisciplinair Onderzoeksinstituut voor de relatie mens – dier kortweg het MRI.

Eenmaal het artikel te hebben gelezen was ik op zijn ’s zachts gezegd verbaasd over de uitkomsten van de diverse onderzoeken en resultaten. Diezelfde dag heb ik Nienke nog gemaild of ik delen van haar artikel mocht gebruiken. Een enthousiast ja was het antwoord.

Nienke bedankt!

 

De belangrijkste uitkomsten van het congres

 

Schoolverzuim

 

Onderzoek in Engeland onder leiding van Dr. McNicolas  toont aan dat kinderen uit gezinnen waar een huisdier aanwezig is minder vaak ziek zijn, sterker nog kinderen met huisdieren waren gemiddeld drie weken langer per jaar op school,een significant verschil met de kinderen zonder huisdieren. Dr. McNicolas zegt hier verder over: ‘het recente medische onderzoek toont aan dat de interactie met een dier belangrijke positieve een positieve invloed heeft op de gezondheid van kinderen’.Uit het onderzoek kwam naar voren dat het hier vooral een reductie betrof op het mogelijk ontwikkelen van astma en allergieën.Mijns inziens is dat inderdaad opmerkelijk te noemen juist omdat zo vaak bij kinderen met deze aandoeningen de aanwezige huisdieren het ‘veld’ moeten ruimen omwille van de gezondheid van het kind.

 

 

Huisartsenbezoek

 

Wetenschappers uit Australië, Duitsland en China toonden aan dat over een periode van vijf jaar eigenaren van huisdieren gemiddeld 20% minder vaak naar de huisarts gaan. Mensen die voortdurend een dier in hun bezit hadden scoorden het hoogste, de mensen die ten tijde van het onderzoek een huisdier aanschaften bleek de op één na gezondste groep. Mensen die nog nooit een dier hadden gehad was de ongezondste groep.

 

Katten en mensen

 

Kinderen tot 13 jaar.

 

De Engelse onderzoekster Emma Osborne vond na onderzoek dat katten veel invloed hebben op het welzijn van zowel kinderen, volwassenen en ouderen. De groep onderzochte kinderen van 13 jaar en jonger gaf voor 80% aan dat hun kat hen hielp bij het beter omgaan met familie en vrienden. Tevens bleken ze liever over hun gevoelens met hun kat te ‘praten’ dan met de ouders of een vriendje. Bijna 90% van deze groep zag hun kat als ‘hartsvriend’ .

 

Volwassenen

 

Bij de groep ondervraagde volwassenen gaf bijna de helft aan dat ze beter sliepen als hun kat op bed lag dan wanneer de partner er lag. Bovendien werd eventuele slechte adem van de kat lang zo erg niet gevonden als slechte adem van de partner. Een ander opmerkelijk feit was dat  bleek dat eigenaren van katten het prima vonden als de kat ’s nachts het meeste beddengoed inpikte, maar ze dat van hun partner niet zouden accepteren.

 

Ouderen

 

Onderzoek onder ouderen gaf aan dat een kat bij maar liefst 82% hen hielp bij het omgaan met stress en 62% met de gevoelens van eenzaamheid. Tevens bleek dat ruim driekwart van de ouderen hun diepste gevoelens liever met de kat dan met de partner of vriend deelde.

 

 

Alzheimer

 

Debra Buttram uit Italië presenteerde in Glasgow de resultaten van mensen die met Alzheimer in een verzorgingstehuis waren opgenomen. Ook hier bleken de resultaten opmerkelijk. De omgang met dieren, honden in dit geval resulteerde in verlenging van de concentratie, meer interactie tussen de patiënten onderling, vermindering van het aantal gedragsproblemen en een verbetering van het humeur. Opmerkelijk was,dat niet alleen bij de patiënten die daadwerkelijk met de dieren contact hadden deze veranderingen werden waargenomen maar ook bij de patiënten die geen interactie met het dier hadden. Gesteld kan worden dat alleen de aanwezigheid al invloed heeft.

 

 

Verplegend personeel

 

Uit Amerika presenteerde Dr. Sandra Baker haar bevindingen van de invloed van dieren op verplegend personeel. Hier bleek dat even contact hebben met een dier, ook hier werd tijdens de testfase gebruik gemaakt van honden, op de werkvloer dezelfde stressreductie had als het hebben van een pauze. Gemeten werd dat om dezelfde stresreductie te bereiken zonder dier er gemiddeld een pauze van 20 minuten nodig was

Het verplegend personeel gaf aan zich relaxter te voelen omdat het dier alleen geaaid wilde worden en verder geen beroep deed op hun zorgfunctie. Frustraties werden in alle rust met het dier gedeeld zonder dat men de angst hoefde te hebben dat dit zou worden doorverteld.

 

Zoals gezegd, is bij het onderzoek in verzorgingshuizen onder patiënten en personeel gebruik gemaakt van honden. Uiteraard heb ik bij Nienke nagevraagd of katten dezelfde uitkomst zouden geven.Hierop kreeg ik een even simpel als duidelijk antwoord:’ waar hond staat zou je ook kat in kunnen vullen, werken met honden in een testfase is nu eenmaal makkelijker, vandaar….en tja, daar kan ik me iets bij voorstellen!

 

 

Conclusie

 

De invloed van dieren beperkt zich dus niet tot één groep mensen.

We kunnen rustig stellen dat gezien de uitkomsten van de onderzoeken die gepresenteerd werden op het congres in Glasgow, bevestigd dat vele mensen baat kunnen hebben bij de omgang met dieren en dat de invloed van dieren op mensen nog veel omvattender is dan tot nu toe werd aangenomen.

 

Lieve groeten, Janneke