2008 Mei -

EEN RUSSISCH GEBED.

Verhoor ons gebed, Heer, voor alle dieren,
Mogen zij goed te eten hebben, goed opgevoed zijn en gelukkig zijn;
Bescherm hen tegen honger en angst en lijden;
En, wij smeken U, bescherm vooral, lieve Heer,
De kleine kat die onze huisgenoot is,
Bescherm haar als ze buiten gaat,
En breng haar terug om ons te troosten.

 

Het kattengesprek van Smokey en Timothy.

Alles leren over de verantwoordelijkheden van katten.

Jonge katjes, die juist op de wereld zijn gekomen en hun jonge leven doorbrengen met onderzoeken, merken veel dingen op waar ze later als ze ouder zijn misschien niet meer op zullen letten.

Timothy had opgemerkt dat Marki, de oudste inwonende kat van het Grey Rocks kattenasiel, herhaaldelijk in de slaapkamer van de mensen ging en vooral in de slaapkamer van de grootmoeder van de huidige eigenaars van het kattenasiel. De kat zou er gewoonlijk voor een nacht blijven en dan opnieuw opduiken en naar buiten gaan.

Hij ging met zijn bekommernissen naar zijn oudere vriend en mentor, Smokey.

"Tante Marki gaat altijd in de kamer van onze mensengrootmoeder. Dit is niet de plaats waar zij gewoonlijk gaat. Is er iets verkeerd?"

Smokey die de volledige handelswijze had bekeken, zei dat dit niet ongewoon was - dat Marki haar verantwoordelijkheden als kat uitvoerde.

Timothy hield zijn hoofd schuin vol verbazing. "Verantwoordelijkheden?"

Smokey likte een poot. "Ja, kameraad en ik denk dat je bijna oud genoeg bent om te leren wat de verantwoordelijkheden van iedere kat zijn. Zie je, wij zijn mooie en speciale schepsels. God, gaf ons de kracht en de bekwaamheid die hij aan niemand anders heeft gegeven – ook aan geen andere dieren. Maar omdat hij vond dat wij zo heel speciaal zijn, heeft hij ons ook bepaalde verantwoordelijkheden gegeven. En dat is wat Marki doet."

"Zij gaat op bezoek bij de grootmoeder. Wat doet zij daar?"

Smokey ging in een hurkzit zitten. "Tim, zij gaat Grootmoeder helpen zodat zij zich beter gaat voelen. Misschien om haar beter te maken. Grootmoeder is ouder dan 80 jaar nu en zij ondervindt allerlei lichamelijke problemen. De verantwoordelijkheid van Marki als kat is grootmoeder te helpen om zich beter te voelen. Haar bloeddruk onder controle te houden, haar kalmeren en maken dat ze zich geen zorgen maakt om allerlei dingen. Dit zijn dingen dat katten kunnen doen en op een dag zal jij dit ook doen voor een mens. Het is onze verantwoordelijkheid als kat."

Timothy zat recht op. "Nonkel Smokey, ik hou van onze mensen en indien er iets waarmee ik kan helpen dan zal ik het zeker doen. Welke andere verantwoordelijkheden hebben wij nog?"

"Wij moeten onze mensen laten weten wanneer het tijd is om het huis een beetje te verwarmen of het koeler te maken. Temperatuur betekent niet veel voor ons katten, maar wij kunnen nog altijd mensen duidelijk maken wanneer het warmer of koeler zou moeten zijn."

"Wat anders, Nonkel Smokey?"

Smokey rolde op zijn terug. "Tim, als er iemand ziek is in ons huisgezin dan moeten wij geen lawaai maken en alles vreedzaam houden. Geen geschreeuw, geen gemiauw. Onthoud dit, wij zijn katten en God heeft ons niet op aarde gezet om ruzie te maken en te vechten. Wij moeten voorbeelden zijn voor onze mensen. En weet je wat het belangrijkste is van alles?"

"Wat, Nonkel Smokey?"

"Van onze mensen houden. Liefde is het belangrijkste, sterkste en de machtigste kracht op aarde. Onze mensen hier in het kattenasiel zijn heel goed voor ons geweest. Daar is geen twijfel over hoeveel zij van ons houden. Wij moeten hen op onze beurt tonen hoeveel wij van hen houden. Je kan je niet voorstellen hoe belangrijk dit is. Onze liefde kan hen genezen wanneer zij ziek zijn en kan hun geest verlichten wanneer zij problemen hebben. Het kan hun leven beter maken. Houden van onze mensen is één van onze belangrijkste verantwoordelijkheden die er is. Hoe ouder je wordt, hoe beter je dit zal begrijpen."

Timothy stond recht, liep naar Smokey en snuffelde aan hem.

"Dank je om me dit allemaal te vertellen, Nonkel Smokey. Ik ben trots dat ik een kat ben en ik zal alles doen wat ik kan om mijn verantwoordelijkheden naar behoren uit te voeren."

Smokey keek attent naar het jonge poesje. "Goed, Tim, mijn jongen. Onze mensen en ik zullen enorm trots zijn op jou. Begrijp slechts hoe belangrijk het is om een kat te zijn, omdat wij dingen kunnen doen die andere dieren niet kunnen. En wij zijn het aan onze Schepper verschuldigd om onze talenten te gebruiken om de mensen te helpen die van ons houden."

Lessen van Katten.

Pluk De Dag! Geniet Met Volle Teugen Van Iedere Gelegenheid Die Zich Dagelijks Voordoen.

Carpe Diem!

Wat betekent deze eeuwenoude Latijnse uitdrukking eigenlijk? Goed, stel die vraag gewoon aan een kat, omdat zij er meesters in zijn en wij zouden allemaal moeten leren waarom en doen zoals onze katten doen!

Letterlijk betekent Carpe Diem "pluk de dag". Het woordenboek definieert de betekenis als volgt "Geniet van het heden. Profiteer van de gelegenheden die zich dagelijks voor doen".
Dat is wat katten doen. Wat doen wij mensen gewoonlijk? Meestal klagen wij wanneer we
’s morgens moeten opstaan, maken ons zorgen over de problemen die de dag zal brengen en nemen nooit even de tijd om te genieten van het feit dat God ons het kostbaarste geschenk dat men zich maar kan voorstellen heeft gegeven - nog een dag om te leven.

Een bejaarde vrouw kwam in ons kantoor op een bepaalde dag, glimlachte naar iedereen en zei "Goede morgen!"

"Wat is er goed aan deze morgen?" vroeg iemand.

De vrouw dacht voor een moment na en glimlachte dan en zei: "Wel,  wij werden deze  morgen wakker, nietwaar?"

Katten zullen misschien veel slapen, maar zij respecteren, genieten van en zijn gelukkig met de komst van elk nieuwe dag. Een nieuwe dag biedt nieuwe kansen. Soms komen zij onaangekondigd. Soms moeten wij ze zelf scheppen. Maar als we goed kijken, de nieuwe kansen zijn er.

Voor een kat zal dit misschien betekenen op onderzoek of op jacht gaan. Of gewoon rond dwalen in het huis om een nieuwe en aangenamere plaats te zoeken om te slapen. Maar wanneer een kat een nieuwe dag in haar leven krijgt dan vindt de kat altijd wel iets om te doen.

Wij, mensen, zouden beter ook hetzelfde doen. Bekijk een nieuwe dag als iets fantastisch. Pluk de dag. Maak er het beste van, omdat het een speciaal geschenk van God is en katten weten dat.

Wij kunnen nog zoveel dingen leren van katten.

 

Wat Katten Kunnen Doen Dat Anderen Niet Kunnen.

Katten Hebben Mysterieuze Talenten Om Aardbevingen, Stormen En Uitbarstingen Van Vulkanen Te Voorspellen.

 

Op het moment dat Cats Confidential naar de drukker gaat, staan de nieuwsberichten bol van de grote menselijke tol die de cycloon geëist heeft in Birma en over de aardbeving die China getroffen heeft. Maar al te lang zullen wij lezen en horen over het effect  van deze natuurrampen op menselijk vlak maar ook voor de dieren en over  de reddingsinspanningen die gedaan worden om katten, honden en andere levende wezens te helpen.

Dit lijkt daarom het geschikte moment om een nieuwe serie van artikelen te starten die wij brengen onder de titel "Wat Katten Kunnen Doen Dat Anderen Niet Kunnen". Zoals wij al vaak hebben gezegd, de kat is uniek. Het kan dingen doen dat geen enkel ander schepsel op aarde kan doen. Onze nieuwe serie zal enige van die dingen bespreken.

Eeuwen geleden ontdekten de Chinezen reeds iets wat de moderne wetenschap tenslotte ook ontdekt heeft - en ze begrijpen het nog steeds niet hoe dit mogelijk is: Katten kunnen een aardbeving voorspellen.

Wat er ontdekt werd was eigenlijk heel eenvoudig: Katten schijnen altijd te vluchten vlak voordat er een aardbeving gaat plaats vinden. Nu hebben zelfs wetenschappers die Californië controleren, de meest gevoelige staat voor aardbevingen in de USA, toegegeven dat zelfs de meest hoog technologische instrumenten op de tweede plaats komen na de katten als het erop aan komt om een aardbeving te voorspellen.

De beste hypothese van de wetenschappers betreffende het feit hoe katten kunnen vertellen wanneer een schok gaat plaats vinden, is dat de katten een super sensorische waarneming hebben, een zeer gevoelige manier van horen dat katten in staat stelt om vervelende geluiden waar te nemen van binnen de aarde.

Het is bewezen dat katten ultrasonore geluiden die voorafgaan aan een aardbeving kunnen waarnemen en merkwaardige hoorcapaciteiten hebben die hun een reusachtig voordeel geeft bij het jagen. Het gehoor van een kat is vijf keer sterker dan dat van mensen en een kat kan 100.000 trillingen per seconde horen, welke overeenkomt met de gil van een muis.

Dicht verbonden met de bekwaamheid om een aardbeving te voorspellen is de bekwaamheid om het weer te voorspellen, voornamelijk slecht weer. Deze omvatten tornado's, orkanen, cyclonen en tyfoons - dingen die de wereld onlangs heeft ervaren. Het omvat ook vulkanische uitbarstingen, nog een natuurramp waarover wij hebben gelezen.

Het is al sinds lang bevestigd dat katten buitengewone zintuiglijke bekwaamheden hebben. Niet alleen kunnen zij beter horen, maar ook kunnen zij beter ruiken en zien dan de mensen, zij zijn zich ook bewust van kleine trillingen en veranderingen in de statische elektriciteit. Hun snorharen zijn gevoelig aan de geringste bewegingen in de lucht.

Deze talenten maken dat katten lang voor de storm uitbarst zich al bewust zijn van de komende storm.

Voor een storm ontstaat, is er een enorme ontwikkeling van elektriciteit en de lucht wordt geladen met partikels waarvan sommige wetenschappers denken dat zij de werking van de hersenen kunnen beïnvloeden. Het talent om geluiden te voelen die komen vanuit de aarde heeft vermoedelijk iets te maken met het feit dat katten vier voeten op de grond hebben in plaats van enkel twee zoals wij, mensen.

De waarheid is, dat de meest geheimzinnige dingen die katten produceren enkel berusten op speculaties en gissingen vanwege wetenschappers. Niemand is echt zeker van de manier waarop het juist gedaan wordt. Het is een feit. Er bestaat zeker geen discussie over de voorspellingsgave van katten, ze hebben inderdaad het talent om een aardbeving, stormachtig weer en vulkanische uitbarstingen te voorspellen.

Zo voor u het weerkanaal aanzet, controleer eerst uw kat. Indien de kat gewoonlijk buiten blijft, maar plotseling wil binnenkomen, kijk dan uit! Stormen zijn vermoedelijk onderweg.

 

De Regenboogbrug

 

"Aan deze zijde van de Hemel is een plaats die de Regenboogbrug wordt genoemd. Wanneer een dier sterft dat ons heel nauw aan het hart ligt dan zegt men altijd dat dit dier naar de Regenboogbrug gaat.

Er zijn weiden en heuvels voor al onze speciale vrienden waar ze samen kunnen lopen en spelen. Er is een overvloed aan voedsel, water en zonneschijn en onze vrienden hebben het er warm en het is er aangenaam.

Alle dieren die ziek of oud waren, herstellen en hervinden hun gezondheid en hun kracht; degene die werden gekwetst of verminkt, worden helemaal opnieuw sterk en de verminking verdwijnt, precies zoals wij hen ons herinneren in onze dromen.

De dieren zijn gelukkig en tevreden, behalve één klein ding: zij missen elk die speciale persoon die ze hebben moeten achter laten.

Zij lopen allemaal en spelen allen tezamen, maar de dag komt wanneer ééntje plotseling stopt en kijkt in de verte. Zijn heldere ogen zijn geconcentreerd op de horizon. Zijn lichaam trilt van vreugde. Plotseling begint hij van de groep weg te lopen en over het groene gras te vliegen, zijn benen dragen hem sneller en sneller.

U bent gezien en wanneer u en uw speciale vriend elkaar tenslotte ontmoeten, zijn jullie beiden blij met de hereniging, nooit worden jullie opnieuw van elkaar gescheiden.

De gelukkige regen van kussen op uw gezicht, uw handen liefkozen opnieuw het zo geliefde hoofd en u kijkt nog eens in de vertrouwde ogen van uw huisdier. Zo lang verdwenen uit uw leven, maar nooit uit uw hart. Dan steken jullie tezamen de Regenboogbrug over.

                                                                                                                  Auteur onbekend.

RUBRIEK VAN DE UITGEVER VAN CATS CONFIDENTIAL

Het Is Geen Mythe: Katten Genieten Van De Ervaring Om Buiten Te gaan.

 

Zo nu en dan, zullen kat "specialisten" proberen hun ervaring te tonen door zogenaamde "mythen" over katten te ontmaskeren. U hebt zeker al die dingen gezien. Lijsten van zo genoemde "mythen" verschijnen in tijdschriften en in sommige basisboeken en boekjes voor beginnelingen in de wereld van katten.

De "specialisten" zullen vertellen dat bijvoorbeeld onderzoeken hebben aangetoond dat een zwarte kat die uw weg kruist geen ongeluk betekent. Zij zullen eraan toevoegen dat het slechts een verhaal is uit de oude doos dat zwarte katten in heksen veranderen om middernacht op Halloween.

U zult ook horen dat specialisten beweren dat katten niet echt kunnen zien in het donker omdat niemand kan zien in absolute duisternis. Maar in schemerig licht kunnen katten buitengewoon goed zien. Misschien zeven of acht keer beter dan mensen.

En het begrip dat katten negen levens hebben is niet echt waar. Het lijkt alleen maar zo.

Algemeen zijn de meeste van deze "ontmaskeringen" nauwkeurig. Maar een tijdje geleden kwamen wij een "mythe" tegen waarvan wij geloven dat het geen mythe is. Een van de "specialisten" verklaarde dat het een mythe is dat binnenkatten houden wreed en ongewoon is. Dit, zei de "expert" is niet juist want een kat kan een lang, gelukkig leven hebben zonder ooit maar één poot buiten te zetten.

Misschien. Misschien ook niet. Indien u in een druk deel van een stad woont, waar er veel auto’s en andere voertuigen rijden, waar er veel gevaar is en dit aanleiding geeft tot gevaarlijke toestanden dan zou ik mijn kat ook niet buiten laten rond lopen.

Maar onze ervaring heeft ons geleerd dat katten een veel gelukkiger en gevuld leven zullen hebben indien zij toevallig buiten kunnen genieten van de natuur. Bij Grey Rocks Kattenasiel hebben wij bijvoorbeeld weinig autoverkeer in de buurt en onze katten hebben een gezonde angst voor de weinige auto's en vrachtwagens die voorbij rijden. Maar wij hebben wel enkele katten verloren door de coyotes of de prairiewolven die hier rondzwerven vanaf het midden tot het einde van de zomer, en dit is een goede reden voor ons om onze katten binnen in het bijzonder tijdens die periode van het jaar binnen te houden.

Maar anderzijds hebben wij ook ondervonden dat het naar buiten kunnen - altijd in het gezelschap van mensen - een enorme traktatie is voor de katten. Wij hebben enkele katten die alvorens zij naar het asiel kwamen door hun vorige eigenaars ontdaan zijn van hun klauwen en deze laten we nooit buiten zonder het toezicht van mensen. Katten kunnen buiten aan de leiband en kunnen zo de rest van de wereld ervaren en zij beleven dit als een hoogtepunt. Katten zijn buitenbeesten en hen het genoegen ontzeggen om buiten te gaan, is in onze ogen een zonde.

Maar geef deze "specialist" het voordeel van de twijfel. Hij of zij verklaarde ook dat het een mythe is dat mensen zich niet druk hoeven te maken over het klauwen aan hun meubilair...omdat de katten toch ontdaan kunnen worden van hun klauwen.

Wij gaan akkoord met het antwoord van deze "specialist" :

"Mensen die meer om hun meubilair geven dan om het leven van levende schepsels moeten zeker in de eerste plaats geen katten adopteren".

Voeg hier nog het eenvoudige feit aan toe dat het uittrekken van de klauwen in ieder beschaafd land verboden is bij wet behalve in de Verenigde Staten van Amerika. En het uittrekken van klauwen komt neer op een amputatie van de tenen van de kat wat zou betekenen indien ze dit bij mensen zouden doen dat het bovenste gewricht van de vingers geamputeerd worden. Hoe zou u dit vinden?

 

Een Citaat Om Te Onthouden:

De Engelse auteur Robert Southey zei en weinige zullen het oneens zijn met hem: "Een kitten is in de dierwereld wat een rozenknop is in de tuin."

Met heel veel dank aan lieve Nina voor de mooie vertaling. Echt super lieve Nina dat je het wilt doen. heel heel veel dank!!!!