Cats Confidential-2007 Mei

 

 

Het gebed van een kat die pas geadopteerd werd.

 

Lieve God, zegen mijn nieuwe metgezel, die mij zopas geadopteerd heeft en die mij uit die verschrikkelijke kooi heeft genomen waarin ik reeds zoveel maanden in het asiel heb moeten leven.

 

Aangezien, ik een oudere kat ben en een leeftijd heb waarop nog zelden katten geadopteerd worden, dank ik U, God, om mij in leven te hebben gehouden tot deze fantastische persoon kwam. En dank ik U om haar aandacht op mij te vestigen zodat ze mij heeft gekozen tussen al die andere poesjes.

 

Ik heb nooit eerder een thuis gehad en help mij om deze nieuwe levensstijl gewoon te worden en om de dingen te doen die mijn metgezel wil dat ik doe. Zij heeft reeds haar liefde voor mij getoond door mij in haar huis te nemen en laat mij dan ook in alle toonaarden aan haar vertellen hoe ik dit alles apprecieer en hoe groot mijn liefde voor haar is.

 

En lieve God, zegen alle poesjes die nog steeds in het asiel zitten en help hen om een thuis te vinden precies zoals U mij hielp. Dit is de meeste fantastische tijd van mijn leven geweest en ik hoop dat de anderen op een dag zullen kunnen genieten van hetzelfde geluk waarvan ik geniet.

 

 

Het kattengesprek van Smokey en Timothy.

Hoe mensen laten glimlachen, lachen en hoe hun problemen, depressie laten vergeten.

 

 

Sinds een tijdje hoorden Smokey en kleine Timothy, terwijl ze in de hal van het Grey Rocks Kattenasiel zaten, dat hun mensen praten met stemmen die duidelijk veel bekommernis uitdrukten, om niet te spreken van angst.

 

De katten hebben niet geweten waarover zij praatten, maar zij weten een ding zeker: de mensen zijn gedeprimeerd. Zij waren niet gelukkig. Iets ernstig houdt hen bezig.

 

Timothy was bezorgd. "Wat zou verkeerd kunnen zijn, Nonkel Smokey? Ik hou heel veel van onze mensen. Ik wens dat er iets zou zijn dat wij kunnen doen om hen te helpen".

 

Smokey zat recht op en likte een poot. "Ik hou ook van hen, mijn vriend, en misschien is er iets dat wij kunnen doen. Wij katten hebben door de jaren heen gemerkt dat als mensen problemen hebben, het steeds slechter en slechter wordt tenzij er iets gebeurt om hen af te leiden. Om hen hun moeilijkheden te laten vergeten en om hen te laten ontspannen en te lachen en plezier te hebben. Zij zeggen dat dit kan helpen om de mensen eraan herinneren dat de wereld een prachtige, mooie plaats is".

 

Timothy was in de war. "Maar wat kunnen wij doen, Nonkel Smokey? Hoe kunnen wij katten de mensen hun problemen laten vergeten?"

 

Smokey keek rond om te zien welke andere katten nog beschikbaar waren om te helpen. "Goed, het gaat een mooie namiddag worden en de mensen zitten dan altijd buiten op het terras voor het avondmaal en ik denk dat dit een goede tijd zou kunnen zijn voor ons katten om hen te vermaken". Hij was reeds het bericht aan het verspreiden naar de andere katten en plannen werden gemaakt.

 

Die namiddag waren er meer dan een dozijn katten die in de grote voortuin van het asiel aan het rond dwalen waren toen de mensen buiten kwamen om op het terras te gaan zitten. Hun gezichten weerspiegelden nog steeds hun diepe bezorgdheid en we kunnen enkel gissen naar de oorzaak van hun depressief gevoel; maar zij merkten onmiddellijk op dat er veel meer katten in de tuin zaten die avond dan andere avonden.

 

Plotseling ging Victor, een grijze/bruine cyperse kat, rond vliegen in een cirkel rond de tuin en croste een kornoelje boom in. Marmalade, een oranje langharige kat van nauwelijks één jaar volgde hem en zij zaten samen op een tak naar de anderen te kijken.

 

Delilah, een zilveren cyperse kat, begon de katers te plagen en kreeg hen tenslotte zover dat ze achter haar aanliepen. Zij liep in cirkels rond de tuin en liet zich vangen door hen en dan rolden zij in het gras voor een schijngevecht. Op dat moment sprong Victor naar beneden van de boomtak en begon achter zijn staart te jagen en de mensen lachten reeds luid. Staart-jagen was de specialiteit van Victor en hij was de enige kat in het asiel die ooit aan deze sport deelnam, gewoonlijk is deze sport voor honden gereserveerd.

 

Timothy nam ook deel. Smokey was zijn trainer, Timothy en zijn oudere broer, Tim, waren bezig met een schijngevecht en rolden telkens weer over het gazon en sprongen dan plotseling op, om dan weer cirkels te lopen. Smokey, die in de top van de judasboom geklommen was, zat hoog op een tak rond te kijken en zelfs Skye, die geen klauwen had, was in staat om naar een lagere tak van de boom te springen en liep ver naar voor op de tak. Op een bepaald ogenblik waren er zeven of acht katten die op en neer in de bomen liepen terwijl een half dozijn andere katten rond de tuin renden en elkaar achtervolgden, tegen elkaar liepen en vielen en opnieuw begonnen te rennen. Het was net een circus met drie ringen en de mensen genoten werkelijk van dit schouwspel en supporterden voor hun favoriete katten en lachten met hun bokkensprongen.

 

Toen de mensen binnen gingen in het huis voor het diner, praatten zij over niets anders dan de katten en hun gezichten stonden gelukkig en ontspannen. Timothy klom zover hij kon in de judasboom toen Smokey naar beneden kwam. "Goede vertoning, Tim. Dat zal hen iets geven om een tijdje over te praten."

 

Timothy was nog steeds bezorgd. "Ik weet dat zij een plezierige namiddag hebben beleefd. Maar zullen zij niet opnieuw beginnen met zich zorgen te maken?"

 

Smokey deed een laatste sprongetje van de boom tot op de grond. "Zeker zullen zij zich opnieuw zorgen, kameraad, en bijgevolg is er één ding dat wij moeten doen, we moeten hen tonen hoeveel wij van hen houden. Wanneer zij het avondmaal beëindigen dan zullen wij beiden tegen hun benen wrijven en we zullen spinnen. Zij zullen ons strelen en zij zullen ons zelfs misschien oppakken. Maar hoofdzaak is dat wij hen laten weten dat wij er steeds zullen zijn voor hen en dat wij hun zullen helpen op gelijk welke manier. Dat wat dan ook hun probleem is zij zullen ons altijd hebben om hen te helpen om zich er door te slaan."

 

En het gebeurde net zoals Smokey gezegd had. Een van de mensen nam zelfs Timothy op en legde hem op haar schoot terwijl een andere Smokey onder zijn kin kietelde. En enkele andere katten kwamen ook binnen om hun steun te geven aan hun menselijke gezelschap zoals alleen katten dat kunnen, met veel gespin en aanrakingen en liefdevolle blikken.

 

Toen de dagen voorbijgingen, zagen Smokey en Timothy een verandering bij hun mensen. Zij spraken nog ernstig, maar zij leken niet meer zo erg gedeprimeerd. En telkens als een kat voorbij kwam, drukten hun gezichten plezier uit. Zij waren meer ontspannen en glimlachten en lachten vaker.

 

Smokey en het Timothy namen de verandering waar en waren tevreden. Smokey fatsoeneerde zich. "Met de tijd, zal je meer en meer realiseren Tim op hoeveel manieren wij, katten onze mensen kunnen helpen. Dit was enkel één voorbeeld. Herinner steeds, de naam van het spel is liefde. Zij houden van ons en hebben ons een prachtige thuis gegeven. En zeker wij houden ook van hen en wij zullen altijd klaar staan om hen helpen wanneer de tijden moeilijk worden.”

 

Timothy vleide zijn oudere metgezel. "En weet u wat, Nonkel Smokey? Het geeft me ook een zeer, zeer goed gevoel. Het maakt me gelukkig de manier hoe onze mensen nu zijn. En het is een prachtig gevoel."

 

Smokey ging op zijn hurk zitten. "Amen, kameraad. Amen."

 

 

 

Lessen van Katten.

Reinheid een belangrijke reden om een beroep te doen op katten als huisdieren.

 

 

De meeste mensen die van katten houden, hebben het verhaal gelezen van de kat van de profeet Mohammed. De kat was aan het slapen op de mouw van de kamerjas van Mohammed toen de profeet naar het gebed moest gaan.

 

Mohammed sneed heel eenvoudig de mouw van zijn kamerjas liever af dan de kat te wekken en liet de kat verder slapen.

 

Het verhaal illustreert, hoeveel mensen van de Arabische landen gaven om hun katten. En één van de hoofdredenen was simpelweg omdat katten zulke propere dieren zijn, die zich altijd zitten te verzorgen.

 

Neem de dieren voor een moment in aanschouw en doe een poging om één dier te vinden wiens reinheid te vergelijken is met dat van de kat.

 

Inderdaad onderzoek heeft getoond dat één van de redenen waarom katten sinds lang het favoriete Amerikaanse huisdier is boven de hond het eenvoudige feit is dat katten gemakkelijker zijn om te houden en omdat ze properder zijn en de gewoonte hebben van netjes zijn.

 

Er zijn, natuurlijk, enkele andere dieren die getraind kunnen worden om een kattenbak te gebruiken. Maar geen van hen is even moeilijk als de kat als het over de reinheid van de kattenbak gaat die zij als badkamer gebruikt of over hoe dikwijls het gereinigd en verfrist wordt met nieuwe, propere kattenbakvulling.

 

Maar het duidelijkst is het eenvoudige feit dat katten zich grondig en herhaaldelijk baden. Er kan natuurlijk worden opgewezen dat de hoofdreden hiervan een genetisch verlangen is om zeker te zijn dat geen voedselgeur rond de kat hangt zodanig dat een roofdier het misschien zou kunnen ruiken dat er een kat in de buurt is geweest.

 

En het gebruik om een gat graven voor zijn lichamelijke afval, hetzij het nu in de kattenbak is hetzij het buiten is, stammen af van de zelfde geërfde gewoonte: bedek iedere geur waarvan een roofdier zich misschien bewust zou kunnen worden.

 

Maar wat de reden ook is, het resultaat is hetzelfde: katten zijn eenvoudig netter dan andere dieren, en zij plannen dit nog lang te blijven.

 

Natuurlijk mensen doen in het algemeen ook moeite om netjes te blijven door het nemen van baden. Maar er is amper enig mens die zo geobsedeerd is van het belang van netheid als de kat, en in de geschiedenis is reinheid ook één van de voornaamste redenen geweest van de populariteit van de kat als een huisdier.

 

Voor de meeste mensen, is er altijd plaats voor een beetje meer aandacht voor persoonlijke reinheid en natuurlijk voor de verhoogde aanvaarding dat zulke aandacht van andere mensen kan komen.

 

Wij kunnen zoveel leren van katten.

 

Met zoveel dank aan Nina voor deze wederom purrfecte vertaling. Wat ben ik blij dat we dit weer op de site kunnen zetten! Veel dank lieve Nina voor alles!