CATS CONFIDENTIAL – 2008 MAART

GEBED VAN EEN WILD POESJE VOOR REDDERS VAN POEZEN.

Lieve God, ik vraag uw zegen voor een speciale groep mensen, een groep mensen waarvoor alle katten dankbaar zijn omdat zij hun tijd en geld gebruiken om poesjes zoals ik te redden.

Heel veel mensen die een arme, verfomfaaide kat zien in een klein straatje of naast een weg zullen zeggen: "och, het is alleen maar een kat", en gewoon verder rijden. Maar diegenen die stoppen en doen wat zij kunnen om te helpen, verdienen Uw speciale zegen.

Ik ben één van hen, God en ik weet hoe fantastisch het is als een mens genoeg om je geeft om een huis te zoeken voor een dakloze kat of gewoonweg de dakloze kat in zijn of haar huis neemt.

Ik ben een kat wiens leven veranderd is omdat er mensen om mij geven. Ik werd in het wild geboren. Mijn moeder onderrichtte mij hoe te jagen, anders was ik al dood geweest. Maar wilde dieren, coyotes genoemd, jaagden op mij en op mijn broers en zusters. Mijn broer en twee zussen werden gedood en opgegeten, maar ik overleefde. Een coyote had mij bij de staart gegrepen en hem afgebeten, maar ik ontsnapte.

Later werd ik per ongeluk voor bijna twee weken opgesloten in de kelder van mensen. Maar een andere mens hoorde mij huilen. Het heeft hem bloed, tranen en zweet gekost om mij te bevrijden. Hij nam mij mee naar de dierenarts voor onderzoek maar het mooiste was dat hij me een thuis gaf.

Lieve God, zegen deze mens en alle andere mensen zoals hij die genoeg om dakloze poesjes geven om ze te redden. Zij verdienen een speciale plaats in de hemel.


Het kattengesprek van Smokey en Timothy.
Katten genieten van het begin van de lente, de "echte" start van het Nieuwe Jaar.

Het was een mooie lentedag en de katten genoten van de warme zonneschijn, een welkome verandering na de koude, vochtige weken van deze winter. De donkere en sombere dagen zijn voorbij voor het Grey Rock Kattenasiel. Smokey wandelde op zijn gemak naar kleine Timothy, die bezig was zich een weg te banen door het nieuwe gras terwijl hij aan het shotten was tegen de vrucht van de platanen die de vorm heeft van een bal. Hij besnuffelde het kleine zwarte poesje om zijn aandacht te krijgen.

"Gelukkige verjaardag, Tim. Dit hier is de voorjaarsequinox; mijn kleine kameraad en juist één jaar geleden hebben wij elkaar toen voor het eerst ontmoet."

Timothy wreef tegen zijn oudere vriend, maar had een verbaasde blik op zijn gezicht. "Wat is de voorjaarsequinox, Nonkel Smokey? En hebben wij echt mekaar ontmoet één jaar geleden?"

Smokey ging zitten en likte een poot. "Zeker, Tim. Jouw mama heeft je toen tezamen met jouw broers en zusters uit de kelderverdieping gebracht zodat jullie de lucht konden zien en zodat zij jullie kon leren hoe te jagen. Jij was de vriendelijkste van de bende en jij kwam overgelopen en liep recht naar mij toe alsof jij mijn kameraad wou zijn. De anderen liepen schichtig weg."

Timothy gaf de bal van de plataan een krachtige schop zodat die ver weg rolde. Ik denk dat ik het mij herinner, Nonkel Smokey. Betekent dat nu dat ik één jaar oud ben?"

Smokey ging in een hurkzit zitten. "Neen. Jij bent geboren in de herfst. Maar jullie mama hield jullie veilig in de kelderverdieping tijdens de winter zodat jullie het warm zouden hebben. Zij was een mooi ding, jouw mama. Een echte schildpadkat. Jouw zus Melanie was net zoals haar. Maar met lange haar. Zij was een goede mama voor al haar poesjes."

Timothy keek verbaasd. "Waar is zij naar toe gegaan?"

Smokey ging in de zonneschijn liggen. "Kan niet juist zeggen mijn kameraad wat er gebeurd is. Er is misschien iets met haar gebeurd. Zij was altijd een beetje schuw. Maar zij bracht jullie kittens groot zoals het hoorde en zij hield van jullie. Voornamelijk van jouw broer Patrick. Hij is zo’n grote, knappe jongen."

Timothy zijn ogen stonden wijd van de belangstelling. "Dus dit is dan de eerste dag van de lente? Wat betekent "equinox", Nonkel Smokey?"

Smokey ging rechopzitten, hief een poot op en verzorgde zichzelf. "De mensen zeggen dat het betekent dat de nacht even lang is als de dag. In ieder geval is het wanneer de lente begint en dat is wat wij, dieren voelen als het begin van het jaar - niet die dag midden in de winter die de mensen hun Nieuwjaar noemen."

"Wel, het is zeker een mooie tijd, Nonkel Smokey. Bloemen komen uit. Vogels zingen. Alles is zo helder en vers en nieuw."

"Dat is de manier waarop de natuur werkt, mijn kameraad. In cyclussen. Hij plande dat alle dingen beginnen in de lente. De bloemen komen uit, vogels en dieren hebben baby's. En iedereen lijkt dan extra gelukkig. Dan is het zomer, de bloemen zijn gegroeid, bloeien en zetten zaad uit voor volgend jaar. En de kleine dieren groeien op en zijn klaar om op eigen benen te staan."

Tim is gefascineerd. "En wat gebeurt er dan?"

"Wel in de herfst hebben wij nog een equinox en de dagen worden dan opnieuw korter en de bloemen verwelken en sterven af en alles in de natuur maakt zich klaar voor de winter. Dat is wanneer alles sterft. Sommige dieren slapen zelfs gans de winter. En dan komt opnieuw de lente en alles begint opnieuw."

Timothy keek verwonderd naar Smokey. "En jij en ik hebben mekaar één jaar geleden ontmoet?"

Smokey ging in hurkzit zitten.

"Dat is waar, mijn kameraad. En jouw mama zag dat jij mij graag mocht en zij liet ons vrienden worden en zij liet het een klein beetje aan mij over om jou te tonen hoe het is om een kat te zijn. En ik heb het heel goed gedaan, ook al zeg ik het zelf. Jij bent een heel mooie, goed uitziende, intelligente kat. En jij bent klaar om op te stap te gaan en om op eigen poten te staan. Maar jij moet nooit het asiel verlaten."

Timothy sprong op en kwam zijn hoofd tegen dat van Smokey wrijven. "Wel, kunnen wij nu een wandeling maken, Nonkel Smokey? Misschien in het stadspark? Ik heb een plotselinge drang gekregen om iets te gaan doen en op ontdekkingstocht te trekken."

Smokey stond op en volgde het poesje naar de rand van de tuin. "Zeker mijn kameraad. Daarom is het nu eenmaal lente!"

 

Lessen van Katten.
De positieve houding over ziekte kan ons helpen om te genezen.

Alle katmensen hebben reeds de volgende ervaring gehad: Uw kat begint plots mank te lopen of krult zich op en slaapt veel langer dan gebruikelijk. Of brengt plots heel veel tijd door met likken en dit geeft de indruk dat hij ergens gekwetst is op zijn lichaam.

U maakt zich zorgen en zorgen en nog meer zorgen en u vraagt zich af of u niet met uw kat naar de dierenarts moet gaan.

Vermoedelijk niet. Behalve voor dingen die levensbedreigend kunnen zijn, hebben katten een fantastisch talent om de natuur hen te laten helpen om te doen waarvoor alle schepsels geschapen zijn – zichzelf genezen.

Katten hebben een positieve houding over ziekte en verwondingen. Zij klagen bijna nooit. Zij weten eenvoudig dat zij gaan genezen. En zij genezen.

Een positieve houding naar gezondheid toe is iets wat de mensen nu pas leren. De medische wetenschap heeft al lang geweten dat een negatieve houding over een ziekte of een verwonding niet bevorderlijk is voor het genezingsproces van de patiënt. Onderzoek heeft nu aangetoond dat een positieve houding - een houding waarin de patiënt oprecht gelooft dat hij of zij beter zal worden – zal bijdragen tot het realiseren hiervan. Het wordt de genezing van het lichaam door de geest genoemd.

Wanneer wij een gezondheidsprobleem hebben, beginnen vele mensen het slechtste te geloven. We geloven dat ons probleem ernstiger is dan het is. Dat wij niet meer beter zullen worden. Dat wij pijn zullen ondergaan. Alle slechte dingen. En deze gedachten zullen maken dat de slechtste dingen uitkomen. Zij zijn schadelijk voor ons lichaam en zullen maken dat het genezingsproces wordt vertraagd of zelfs maken dat de aangeboren gaven van ons immuun systeem om ons tegen kwaad te beschermen en ons weer beter te maken niet meer goed werkt.

Katten zullen misschien niet begrijpen waarom, maar zij weten dat positief denken zal werken. Zij weten dat zij beter zullen worden en op die wijze geeft hun manier van denken hen de positieve drijfkracht die ze nodig hebben om opnieuw beter te worden.

Diegene die geest-lichaam-genezing beoefenen met mensen geven het volgende als uitleg. "Precies zoals onze gedachten ons ziek kunnen maken, kunnen zij ons ook helpen om te genezen. Onze geest is het sterkste wapen in de strijd voor onze gezondheid."
Katten weten dit maar al te goed en worden beter. Wij kunnen nog heel leren van katten.

Onderzoek bewijst dat katmensen minder vlug een beroerte of een hartaanval krijgen.

Het is niet ongewoon "experts" te vinden die reusachtige geldbedragen aan onderzoeken uitgeven om te ontdekken wat verstandige mensen reeds weten. Een voorbeeld van dit werd onlangs op het internet en in de McClatchy kranten gepubliceerd.

Wat hebben onderzoekers ontdekt?

Dat mensen met katten heel wat minder kans maken om te sterven aan een hartaanval of een beroerte dan mensen zonder katten.

De studie werd gedaan door onderzoekers van de universiteit van Minnesota en werd bekend gemaakt op de conferentie van de American Stroke Association in New Orleans. Zij ontdekten dat mensen zonder gezelschap van katten 30 tot 40 procent meer kans maken om aan een cardiovasculaire ziekte te sterven dan mensen die katten hebben.

Wat over honden?

"Geen beschermende gevolgen van honden als huisdieren werden gevonden," berichtten de onderzoekers.

De beslissing om het onderzoek te doen werd genomen door Dr. Adnan Qureshi, een expert in beroertes aan de universiteit, omdat vele studies aangeduid hebben dat huisdieren kunnen helpen om stress te verminderen. De onderzoekers verwachtten dat dit bewezen zou worden maar hebben niet begrepen waarom dit niet van toepassing was op honden.

"Sinds jaren weten wij dat psychologische stress en angst in verband kunnen gebracht worden met cardiovasculaire gebeurtenissen en in bijzonder met hartaanvallen," zei Dr. Qureshi.

Dr. Qureshi en zijn collega’s onderzochten de gegevens van 4435 Amerikanen, tussen de 30 en 75 jaar. Van deze personen hebben 2435 personen momenteel een kat of hebben vroeger één gehad, terwijl de andere 2000 personen nooit een kat hebben gehad.

Dr. Qureshi zei dat het onderzoek "een heel nieuw gamma van interventies opent zonder risico's, verschillende medicijnen of chirurgie waar zij vroeger niet naar hadden gekeken."

De anti-kat, pro-hond gemeenschap was het natuurlijk hier niet mee eens, zij zeggen dat zulke bevindingen geen bewijzen zijn van een oorzakelijk verband; enkel dat er een verband bestaat tussen kattenmensen en het risico op een hartaanval. Dr. Qureshi geeft dit toe, zegt een artikel in ABC News. Het verband kan de persoonlijkheid en de levensstijl zijn van de kateigenaar en niet het feit dat hij of zij een kat heeft.

"Misschien zijn kateigenaars geneigd om geen hoge stressfactor te hebben of zijn zij het soort mensen dat niet vlug last hebben van angst of stress," zei hij.

Dr. Qureshi en zijn collega's hebben niet de karaktertrekken van kateigenaars geanalyseerd en konden daarom niet meer klaarheid brengen hierin.

Nochtans plaatsen dierenartsen hier tegenover nog een geloofwaardig argument waarom katten misschien minder aanleiding geven tot stress dan honden. Dr. Lawrence McGill, technische vice-president en dierenartspatholoog aan de ARUP laboratoria in Salt Lake City, zegt dat het vermoedelijk komt omdat katten schootdieren zijn die willen vertroeteld worden en het is het vertroetelen dat het stressniveau naar beneden haalt, hetzelfde geldt voor de hartslag en de bloeddruk in vele gevallen.

Aan de andere kant zegt Dr. McGill dat honden handen aandacht nodig hebben, die eigenlijk de stress van de eigenaar kan verhogen. Wanneer u thuis komt van uw werk, eist de hond uw aandacht. U moet hem meenemen voor een wandeling en honden moeten eten krijgen volgens een bepaald schema, terwijl katten praktisch voor zichzelf kunnen zorgen.

De American Veterinary Medical Association schat dat er ongeveer 72 miljoen honden en 82 miljoen katten als huisdier leven in de USA.

Albert Schweitzer verandert zijn manier van schrijven om zijn liefde voor katten te tonen.

Albert Schweitzer, medische missionaris, muzikant en ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede, zei dit over katten: "Er zijn twee middelen om te vluchten uit de ellende van het leven: muziek en katten."

Het bewijs van zijn liefde voor katten kwam toen hij een verloren poesje redde uit een nieuwbouw woning. Hij noemde haar Sizi en zij zat op zijn bureau als hij het schrijven was en viel dikwijls in slaap op zijn linkerarm.

Om haar niet te storen, leerde Dr. Schweitzer, die linkshandig was, voorschriften te schrijven met zijn rechterhand.

"Gevaarlijke dingen!" Het artikel laat het dodelijkst ding weg nl. chocolade.

Wij werden bij het lezen van een anders om zijn goede artikels gekend tijdschrift Cat Fancy geschockeerd. Het artikel handelde over de 12 gevaarlijkste dingen die uw kat nooit zou mogen verbruiken.

Het artikel citeerde de volgende dingen als mogelijk dodelijke dingen: antivries, geneesmiddelen al dan niet met een voorschrift, haargroei crèmes, zekere planten en bloemen, sommige keukenbestanddelen, kikkers en andere giftige insecten, vloeibare potpourri en etherische olies, klein speelgoed en middelen om ongedierte en onkruid te bestrijden.

Het is alvast een goede raad om van die dingen weg te blijven. Maar het artikel zou echt veel beter geweest zijn indien het de titel van het uitstekend boek van Pam Johnson-Bennett “Denk zoals een kat” zou geciteerd hebben met daaruit het beste citaat : "Chocolade. Het is bijzonder giftig voor een kat. Een paar luttele grammetjes kunnen uw kat doden."

 

Met heel veel dank aan Nina, voor de vertaling. Echt super lieve Nina, je hebt het al zo druk en toch heb je dit zo mooi vertaald. Je bent een schat!