CATS CONFIDENTIAL MAART 2007 

HET GEHEIM VAN ELKAAR AANRAKEN; KATTEN WETEN HET EN AL HET GENOT DAT HET TEWEEG  BRENGT.

Door de hele geschiedenis heen zijn er rapporten van mensen die andere mensen helen door hun handen. Soms is deze heling gerelateerd aan religie soms aan medische praktijken. Soms wordt het opleggen van handen bestempeld als "magie".
Soms werkt het of lijkt het te werken waar het een genezing van ziekte betreft. Maar haast altijd is er een psychologische weldaad uit voortgekomen, zo zegt men, eenvoudigweg door het proces van aanraking.
Tijdens een begrafenis zal een vriend de diep bedroefden benaderen en een hand op de bedroefde schouder leggen. Soms is de aanraking een innige omhelzing. Soms is het maar een eenvoudige handdruk. Om wat voor reden ook, tegenwoordig schijnen mensen het meer+meer te doen. Katten doen dit al veel langer. Een van de belangrijkste redenen waarom katten zo belangrijk geworden zijn als gezelschapsdier in het behandelen van mensen die lijden aan verschillende ziekten, is de kat haar gave om een patiënt te kalmeren en haar pijn te verzachten simpelweg door aanraking.
Bijna alle katten raken aan door langs iemands been te wrijven, een manier om een persoon met zijn of haar geur te markeren..
Veel katten zullen hun compagnon aanraken met hun poten of voorhoofd. Katten houden ervan om met hun gezelschap te slapen in een dusdanige houding dat ze in "aanrakingcontact" zijn. Sommige katten steken gewoon een poot uit naar de mensen van wie ze houden alsof ze handen willen schudden.
Katten raken ook andere katten aan. In het Grey Rock Katten Tehuis raken moederpoezen hun, nu volwassen, kinderen aan telkens wanneer zij ze ziet. Wrijft langs hen af, staarten omstrengelen elkaar. Kattenvrienden krullen tegen elkaar op voor dutjes, vooral met koud weer, elkaar zo aanraken dat ze elkaar warmte geven.
En katten natuurlijk, reageren graag op hun aanraking van de mens. Een rugkrabbel, buikkroel een kriebel op zijn koppie, onder zijn kin, een aai bij zijn staartbasis.
Katten kennen de ware waarde van aanraking en de "magie" die aanraking teweeg kan brengen. We kunnen zoveel leren van katten.
 

MIDDAG-KATTEN-DUTJES 3x PER WEEK VERLAGEN HET RISICO VAN HARTAANVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP.

In onze januari uitgave deden we verslag dat de medische wetenschap nu katten-slaapjes (korte periodes slapen door de dag heen aanbeveelt aan mensen die lijden aan slaaptekort voor mensen wier werk van hen verlangt vele uren achtereen wakker te zijn. En voor mensen die lijden aan narcolepsy, een ernstige aandoening die mensen een buitensporige en oncontroleerbare behoefte om te slapen bezorgt. Vaak op buitengewoon ongelegen tijdstippen.

Nu komt er bijzonder heuglijk nieuws niet alleen voor de hierboven genoemde groepen mensen maar voor iedereen. De wetenschap heeft nu het bewijs dat mensen die minstens 3x dagelijkse *kattenslaapjes* per week houden gedurende 30 minuten of langer hun risico om te sterven aan een fatale hartaanval verkleinen met 37 procent.Een studie door een team van Amerikaanse en Griekse onderzoekers wees uit dat regelmatige siësta’s stress verminderen die vaak geassocieerd wordt met hartkwalen.

Als je in de gelegenheid bent een middagdutje te houden, moet u dit zeker DOEN, zo adviseert het rapport. De studie gehouden onder 24.000  gezonde Griekse mannen en vrouwen wees uit dat meer dan de helft van de groep regelmatige middagdutjes hield. Het sterftecijfer van de “slapers” was ongeveer 2/3 van het sterftecijfer van degenen die de hele dag wakker bleven.De auteur van het rapport, Dimitries Trichoppoulus, zei dat er veel bewijsmateriaal is dat zowel chronische als acute stress gerelateerd zijn aan hartkwalen. Een middagdutje bij een gezond persoon kan werken als een stressontladend proces en de moraliteit terugbrengen, zo legt hij uit.Peter Vitaliano, een professor psychiatrie en psychologie aan de Universiteit van Washington in Seattle zei dat de studie van belang is omdat slapen de mogelijkheid biedt om te herstellen van stress.Stress komt tot uiting in iemands bloeddruk, hartslag, hormonen, suiker en cholesterol waarden zei Vitaliano. En mensen die snel herstellen van stress zijn beter af dan degenen , van wie de stresswaarden de hele dag door hoog blijven.Dit is weer een wijze les die we van katten kunnen leren, die zelden hartaanvallen krijgen en heel goed in staat zijn snel te herstellen van de zeldzame keren dat ze overstresst raken.
 

GEBED VAN EEN OUDER PERSOON VOOR EEN OUDERE KAT.

Lieve Heer

In deze donkere dagen van mijn leven begrijp ik pas hoeveel het gezelschap van mijn kat voor mij betekend heeft en ik waardeer dit enorm.
Hij is oud nu, net als ik, en geen van ons beiden zullen nog veel mooie ochtenden ontwaken.
Ik vraag U, zegen hem, en beloon hem voor zijn trouw en loyaliteit jegens mij.
Voor alle liefde die hij mij gegeven heeft.
Elke dag wanneer ik thuiskom is hij er om mij te begroeten.
Wanneer ik moe ben, gestresst of ontmoedigd, kalmeert zijn rustgevende aanwezigheid, zijn teder spinnen, zijn wrijven langs mijn been mij.Hij  brengt mij ontspanning en rust.
's Nachts slaapt hij altijd aan mijn voeteneind, zijn warme lijfje tegen mijn benen.
En elke dag wanneer ik zijn rug aai, achter zijn oortjes kriebel en hem eten geef dan zie ik liefde en diepe waardering.
Dank U lieve Heer dat ik gedurende deze laatste jaren van mijn leven zulke goede en waardevolle vriend mag hebben.
Ik denk dat hij weet hoeveel ik van hem houd, maar herinner hem eraan Heer en zegen hem voor de vreugde die hij in mijn leven heeft gebracht.
 

KATTENGESPREKKEN MET SMOKEY EN TIMOTHY
LEREN HOE EN WAAROM KATTEN "DE LAKENS UITDELEN".

Het was een mooie lentedag en Smokey en Timothy lagen op de muur rondom het Grey Rocks Kattentehuis kijkend naar andere spelende katten in het veld beneden.
Plotseling voelde Timothy dat hij bekeken werd. Het kleine zwarte kitten keek overal en zag niets. Maar toen keek hij boven hem, naar het dakgedeelte. Hij keek zo lang dat Smokey het opmerkte en ook omhoog keek.
"Wat zie je daar maatje?" Timothy bleef met grote ogen kijken.  " Het lijkt Melanie wel. Ze is boven op het dak en kijkt op ons neer."Smokey knipoogde en keek weer omhoog."Dat is je zusje Mellie, okee, vriendje. Het lijkt alsof ze vanuit de dakgoot de binnenplaats in de gaten houdt. Je hebt een goed overzicht vanaf daarboven."
Timothy draait zich om zijn oudere vriend aan te kijken. "Bent u ooit daarboven geweest Oom Smokey?"
Smokey gaat er gemakkelijk bij zitten. "Lang geleden Tim. Toen ik jonger was. Je moet via de Wilde Appelboom gaan om daar te komen en dat vergt pittig klimwerk. Maar het uitzicht is het zeker waard. Katten houden ervan om het hogerop te zoeken en zo een goed overzicht over alles te hebben."
Timothy keek weer omhoog. "Maar ze is zo ver weg van alles Oom Smokey. Hoe kan ze zoveel zien?"
"Wij katten kunnen goed ver zien, maatje. Dichtbij zien we niet zo goed. Daarom ruiken we ook eerst aan ons voer voordat we het eten. Maar van een afstand… We kunnen dingen zien die mensen totaal niet kunnen zien."
Timothy was vol verbazing. "Bedoelt u dat wij beter kunnen zien dan mensen?"
Smokey likte zijn pootje en wreef het over zijn gezicht. "O, zeker kunnen we dat vriendje. De mensen denken zelfs dat we in het donker kunnen zien. Maar tuurlijk kunnen we dat niet. Niemand kan at wanneer het pikkedonker is. Maar wanneer er ook maar een ietsie pietsie beetje licht is.......... Wij katten kunnen zeven of acht maal beter zien dan mensen. Komt goed van pas vriendje. Daar bestaan geen twijfels over."
Timothy keek terug omhoog naar Melanie, nog steeds zittend in de dakgoot drie verdiepingen hoger. "En wat betreft dingen horen Oom Smokey, kunnen we net zo goed horen als mensen?"
"Veel en veel beter, Tim." Smokey rolt zich op zijn rug, voeten in de lucht. Zijn ogen bedachtzaam glanzend. "Nou, maatje, loop er niet mee te kop, maar de waarheid is, mensen mogen dan wel de leiding hebben over veel dingen. Maar ze hebben niet de leiding over ons, katten. Okee, we laten ze in de waan dat dat wel zo is, want dat maakt hen gelukkig, en als ze gelukkig zijn dan behandelen ze ons goed. Maar wij zijn uiteindelijk degenen die de lakens uitdelen, als je begrijpt wat ik bedoel."
Timothy wist het even niet meer. "De lakens uitdelen?"

Smokey sloot zijn ogen en opende ze weer. "Als je ouder wordt vriendje zul je begrijpen wat ik bedoel. Wij hebben zo onze manier om dingen in ons voordeel te laten gebeuren. We kunnen zelfs zeggen wat de mensen denken en hun denken beïnvloeden als het echt nodig is. Maar wij willen dit niet al te vaak doen, anders hechten ze zicht te zeer aan ons."
"Oom Smokey, ik houd van onze mensen. Ik haat het te denken dat we hen voor de gek houden. Dat we echt de kracht hebben om controle over hen te hebben."
"Ik hou ook van hen vriendje, en onze mensen - niet alle, onthoud dat goed- maar onze mensen weten zoal waartoe katten in staat zijn, waarderen het en houden ervan. En wij varen er wel bij. Onze mensen zijn slim genoeg om te weten dat wij beter horen dan zij, beter kunnen zien en zelfs weten wat zij denken. En ze vinden het niet erg. Feit is dat ze er zelfs trots op zijn. Ze zouden zich niet zoveel moeite doen om ons te verzorgen als ze ons niet zouden bewonderen."
Smokey keek omhoog naar het dak. "Hee, hier komt Melanie naar beneden uit de boom. Probeer je nu eens voor te stellen, een mens springend vanaf het dak naar de top van de boom en dan drie verdiepingen naar beneden klimmen. Wanneer mensen ons dat zien doen is dat nogal vanzelfsprekend. Ze weten dat we op veel vlakken superieur zijn. Dat maakt sommige mensen razend. Maar onze mensen maakt dat totaal niet uit. Hee, kijk je zusje naar beneden klimmen."
Timothy keek vol ontzag toe hoe Melanie voorwaarts begon bij de boom, dan achterstevoren draaide en grotendeels achteruit naar beneden kwam. En ten slotte met nog drie meter te gaan, sprong ze heel elegant op de muur, likte zichzelf en liep weg alsof er niets ongebruikelijks gebeurd was.
Timothy zat rechtop het allemaal in zich opnemend. "Zal ik dat ook kunnen Oom Smokey? Als ik groot ben?"
Smokey krabt achter zijn rechter oor. "Waarom niet, Tim? Jij bent toch een kat of niet?"


HEB JE EEN "MAGISCHE KAT"? VERTEL ONS ALSTUBLIEFT ALLES OVER HEM

Heeft u een magische kat, een kat die iets gedaan heeft wat enkel is toe te schrijven aan een bepaald soort magie? Een groot aantal katten heeft zulke bijzondere dingen gedaan. En terwijl dat wat ze gedaan hebben ongetwijfeld tot stand gekomen is binnen de wetten der natuur, bestaat er geen twijfel bij iemand die niet bekend is met de speciale talenten van de kat, dat dit talent leek op magie.

Neem de belevenis van een kat Ragtime genaamd die in San Francisco woonde en van wie we verslag deden in een van de eerste uitgaven van deze nieuwsbrief.Wat kon Ragtime? Hij kon de winnaars voorspellen van de Forty-Niners prof. Voetbalwedstrijden.

In een latere editie deden we verslag van een zaak over de kat Fatboy geheten die het leven van zijn mens gered heeft. Hij constateerde met succes de diagnose borstkanker bij zijn mens door met zijn voorpoot op haar borst te krabben op de kwaadaardige plek, net zo lang totdat ze naar de dokter ging en een tumor werd ontdekt precies op de plek waar Fatboy met zijn pootje krabde. Een beroemd voorbeeld van kattenmagie berichtten we enkele jaren geleden in Cats Confidential.

Het betreft een kat met de naam Mysouff, het gezelschap van de Franse auteur Dumas. Elke dag liep Mysouff Dumas tegemoet wanneer hij terug naar huis ging en zo liepen ze dan samen verder. Maar op sommige dagen besloot Dumas niet op de gebruikelijke tijd terug naar huis te gaan.Maar bleef Mysouff dan wachtend daar achter waar hij normaal gesproken de auteur tegemoet zou komen? Zeker niet, Op deze dagen ging Mysouff nooit van huis weg. Hoe kon Mysouff het weten dat Dumas op deze dagen niet van plan was om op de gebruikelijke tijd terug naar huis te gaan. Het moet kattenmagie geweest zijn.

En dan was er nog het verhaal van de Nieuw-Engeland familie van wie de kat Melanie dodelijk aangereden was kort nadat ze bevallen was van haar kittens. De familie vreesde dat er geen enkele manier was om deze weeskittens te voeden totdat er plotseling uit het niets een andere kat verscheen en snel naar de doos met kittens ging. De kittens begon te zogen en verzorgen. De vreemde kat was Matilda, Melanie’s moeder, die zes maanden eerder verdween maar op de een of andere manier had geweten van haar dochters overlijden en dat de kittens gevoed moesten worden. Matilda die eerder eigen kittens had, kwam onmiddellijk van kilometers verderop om haar kleinkinderen te voeden. Hoe ze dit wist?

Meer kattenmagie. En er zijn veel meer van dit soort verhalen. We hopen dat sommige lezers onder ons katten hebben die ook zulke bijzondere daden van *magie* als deze teweeg hebben gebracht. Als u ook van dit soort magische kattenvoorbeelden kent, vertelt u ze ons dan alstublieft.

Stuur de informatie naar; Cats Confidential, P.O. Box 108

Chattanooga
Tennessee 37401
USA

Als uw verhaal gepubliceerd wordt ontvangt u als beloning een exemplaar van onze laatste nieuwe Cats Confidential catalogus.
 

BEN JE HET BEZIT VAN JE KAT?
DIT ZAL HET UITWIJZEN.

In de winkel, pakt u eerst het kattenvoer en kattenzand voordat u iets voor u zelf pakt?

Kookt u tijdens feestdagen speciaal kalkoen voor uw kat?

Dringt uw kat aan op een luxe zondags ontbijt bestaand uit een omelet gemaakt van eieren, melk en zalm, heilbot of forel?

Heeft u foto’s van uw kat in uw portefeuille?

Haalt u ze tevoorschijn wanneer uw vrienden foto’s van hun kinderen laten zien?

Opiniepeilingen wijzen uit dat 40 procent van de katteneigenaren foto’s van hun huisdieren in hun portefeuille bij zich dragen.

Als iemand u opbelt, staat u er dan op dat ze ook een paar woorden tegen uw kat zegt?

Accepteert u alleen afspraken met hen die een kat hebben?

Als dat zo is maakt u dan een dubbele afspraak met de katten om te kijken hoe ze het maken?

Als er iemand nieuw bij u thuis komt, stelt u uw kat dan voor bij met zijn naam?