CATS CONFIDENTIAL JANUARI 2008

Het gebed van een kat voor vrede in de wereld. 

Lieve God, ik bid U dat U de mensen die U geschapen hebt, dezelfde kwaliteiten zult geven als dewelke U in uw goedheid en wijsheid geschonken hebt aan ons katten.

 Enkel dan zullen de mensen van wie wij houden en die van ons houden, genieten van vrede in de wereld.

 Wij, katten hebben van tijd tot tijd wel onenigheden en gevechten onder ons. Maar wij kennen geen oorlogen. Wij doden onze medekatten niet. En wij haten niet. Haat is een emotie die u wijselijk niet gegeven hebt aan ons katten of aan andere dieren, behalve aan mensen, alhoewel wij toch heel wat talenten hebben gekregen. Ik smeek U om Uw onbeperkte macht te gebruiken zodat mensen niet gaan haten. Enkel door het elimineren van haat kan de wereld, die U geschapen hebt ware vrede krijgen.

 Lieve God, wij houden van onze mensen en respecteren hen. Zij verdienen het om in een wereld te leven waarin ze met volle teugen kunnen genieten van het leven. Een wereld vol vrede.

 Lieve God, indien U dit wil, geef de mensen de wijsheid, de kracht, de moed en het geduld om te kunnen omgaan met de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden en maak dat zij dankzij uw goede en hoffelijke begeleiding het doel bereiken dat U voor hen gepland had om te bereiken - een vreedzame wereld waarin ieder levend schepsel kan genieten van de zegeningen van uw geweldige geschenk dat het leven is.

 Het kattengesprek van Smokey en Timothy. 

Het Nieuwjaar van de natuur begint pas in de lente.

 

Smokey en Timothy zaten samen uit het voorste raam te kijken van het Grey Rock Kattenasiel hoe de sneeuw naar beneden dwarrelde. Tim rilde.

 

"Het is zo koud daarbuiten, Nonkel Smokey. Ik ging voor slechts enkele minuten naar buiten en moest direct terug binnen komen. De mensen hadden een paar avonden geleden een geweldig groot feest. Wat vierden zij om hemelswil?"

 

Smokey likte een voorste poot. "Nieuwjaar, maat. Het begin van 2008. Het is heel wat voor de mensen zelfs al is dit hun Nieuwjaar en niet dat van de natuur.

 

Timothy hield zijn hoofd schuin. "Wat bedoel je daarmee?"

 

Smokey ging in hurkzit zitten op de plank net boven de ouderwetse stoomradiator die nog steeds het asiel verwarmde. "O.K. kameraad, het Nieuwjaar van de natuur begint pas binnen enkele maanden. Wanneer het lente is."

 

Timothy knipperde met zijn ogen en zat recht op. "Waarom in godsnaam vieren zij Nieuwjaar op een ogenblik zoals dit?"

 

Indien katten de schouders konden ophalen, dan zou Smokey nu zijn schouders opgehaald hebben. "Al sla je me dood, Tim. Het is gewoon weer een van die gewoontes van de mensen. Iemand die goed bij zijn hoofd is weet dat het jaar begint als de lente begint. Dat is wanneer de bloemen en bomen opnieuw bloeien, als de bloemen opnieuw in knop staan en als er opnieuw bladeren aan de bomen komen. Als de vogels hun nesten bouwen en als ze hun eieren uitbroeden zodat er baby vogels geboren worden. En als wij katten onze kittens krijgen en alle andere dieren hun baby’s geboren worden. Het is een geweldig groot begin. Een echt gelukkige tijd voor iedereen. Warm en mooi."

 

Timothy keek naar het neer dwarrelen van de sneeuwvlokken. "Waarom vieren de mensen dit dan niet in de lente, Nonkel Smokey?"

 

"Oh, dat doen zij, Tim. Zij vieren Pasen en nog enkele andere feestdagen. Zij kunnen het gewoon niet in hun hoofd ingeprent krijgen dat het Nieuwjaar van de natuur slechts begint met de komst van de lente. Maar het is Ok. Geen erg."

 

Timothy staat op en drukt zijn neus tegen het raam om de sneeuw beter te zien. "Goed ik kijk zeker uit naar de lente. Warm weer en nog andere dingen. Ik wil terug kunnen buiten komen en rond de tuin kunnen lopen. En misschien in een boom klimmen."

 

"Dat is de goede mentaliteit, mijn kameraad." Smokey ging korter bij zijn kleine zwarte vriend zitten. "Dat is waarover het gaat in het leven. Genieten van de goede dingen die de natuur ons geeft. Natuurlijk maakt de natuur ook de sneeuw. Maar daar is een reden voor. Ik kan me niet meer juist herinneren wat, maar de natuur heeft altijd een reden waarom ze iets doet. Mensen maken zich druk daarover, maar zij begrijpen het niet echt en het zou niets veranderen indien zij het zouden begrijpen. Maar de lente is het begin van het jaar en de mooiste tijd van het jaar, als je het mij vraagt."

 

De ogen van Timothy waren echt gefixeerd op de sneeuw, die nu harder begon te vallen. "Het is zeker mooi, Nonkel Smokey, het verdoezelt het oude lelijke terrein met alle dode grassen en dode bladeren. Maar het is enorm koud."

 

"Of je gelijk hebt, mijn kameraad. Maar wij katten hebben een manier waardoor we tegen de koude kunnen en ook tegen de warmte wanneer het werkelijk heet wordt. Mensen kunnen dat niet, bijgevolg dragen zij een hoop kleren wanneer het koud is en dragen ze er bijna geen als het warm wordt. Wij katten hebben veel voordelen die mensen niet hebben en dit is één van hen."

 

Timothy ging terug in een hurkzit zitten. "Goed, de mensen mogen het Nieuwe Jaar vieren telkens als zij willen. Maar ik ga het vieren wanneer de lente komt. Ik zal dan buiten gaan en ik zal rennen en ga in bomen klimmen en de tijd van mijn leven hebben."

 

"En ik zal op de veranda relaxen en naar jou kijken, kameraad." Smokey geeuwde. "Ja meneer. Ik zal daar rustig zitten en zal naar jou kijken hoe jij viert!"

 

 

Lessen van Katten.

 Panikeer Niet Wanneer Problemen Zich Voordoen: Denk Er Eerst Goed Over Na.

Het is een waarheid als een koe dat het leven slechts een aaneenschakeling is van problemen.

 

Wat doen wij zoal met problemen? In het beste geval proberen wij ze op te lossen. In het slechtste geval proberen we ze te negeren en hopen we dat zij vanzelf zullen weggaan.

 

Jammer genoeg panikeren mensen dikwijls wanneer een probleem zich voordoet en voelen ze zich totaal niet in staat om naar een oplossing te zoeken. En zo komt het dat, als het probleem een belangrijk probleem is de gevolgen

rampzalig kunnen zijn.

 

Katten benaderen de dingen op een andere manier. Hebt u ooit een kat zien panikeren wanneer ze werd geconfronteerd met een probleem? (Dit omvat niet de onmiddellijke en onverwachte problemen, zoals de komst van een vreemde hond in de achtertuin van de kat.)

 

Maar bij het soort problemen waarmee mensen dikwijls te maken krijgen, hebben katten de neiging om kalm te blijven. Ze denken over de dingen na en proberen alles te beredeneren tot ze tot de juiste oplossing komen. Kunnen katten denken? Natuurlijk kunnen zij dat. Kunnen zij redeneren? Heel zeker. En vroeg of laat zullen zij de juiste oplossing vinden.

Indien mensen zichzelf konden trainen om hun kalmte te bewaren als zich problemen voordoen en de tijd zouden nemen om na te denken over de dingen, dan zouden veel problemen waarmee de wereld kampt niet bestaan. Wij zouden even goed moeten zijn in het oplossen menselijke problemen als katten in het oplossen van hun katten problemen.

 

En, de waarheid is, katten kunnen dikwijls problemen oplossen die mensen allang opgegeven hebben.

 

Het geheim van problemen oplossen is: panikeer niet. Benader elk probleem met de nodige aandacht, denk er steeds weer over na, beredeneer wat de beste aanpak is en kom dan als besluit met de beste oplossing. Dat is wat een kat zou doen.

 

Wij kunnen nog zoveel leren van katten.

 

Met heel veel dank aan Nina voor de mooie vertaling! Zeker weten dat Timmeke heeft meegeholpen. Ja hoor, vernoemd naar Timothy van Cats Confidential en net zo lief en wijs.