Catsconfidential-2007 Augustus

 

Het gebed van een ziek Poesje voor de mensen waarvan het houdt.

 

Lieve God, ik weet dat ik spoedig naar U toe zal komen en ik bid dat U mijn menselijke metgezellen zult helpen om met hun verdriet om te gaan als ik er niet meer ben.

 

Zij hebben zo hard geprobeerd om mij te helpen weer beter te worden, maar wij weten allemaal dat mijn tijd op aarde nog heel kort is. Ik kan niet klagen, God, omdat ik een goed leven heb gehad - veel beter dan de meeste katten - en ik dank U omdat U mij het geschenk van het leven gegund hebt.

 

Help alstublieft mijn mensen te begrijpen dat katten weten dat de dood deel uit maakt van de cyclus van het leven en dat wij het niet vrezen en ons ook geen zorgen maken over waar we naar toe gaan nadat wij dood zijn. Wij vertrouwen de natuur en jullie die voor ons zorgen.

 

Lieve God, laat mijn mensen me gewoon herinneren als een poesje dat heel veel van hen hield en dat alles waardeert dat zij voor mij gedaan hebben. Ik zal voor eeuwig leven als zij mij in hun herinnering houden. 

 

De mening van Best Friends aangaande het kweken van huisdieren voor commerciële doeleinden.

 

Zolang vier of vijf miljoen dieren van alle rassen en soorten in de asielen sterven omdat ze geen goed thuis vinden ziet Best Friends Animal Society geen reden voor het kweken van huisdieren voor winstbejag.

 

Vooral verzet Best Friends zich tegen de broodfok van puppies, kittens en vogels en tegen elke vorm van kweken of het nu voor rechtstreekse verkoop aan  het publiek is of voor de distributie van huisdieren van gelijk welke soort voor detailverkoop.

 

Best Friends verzet zich ook tegen het opzettelijke kweken van welk dier ook met lichamelijke of gedrags eigenschappen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid van de nakomelingen, het publiek of andere dieren. Dit omvat het kweken voor kunstmatig overdreven eigenschappen, zoals honden met extreme platte neuzen of katten met kunstmatig onvolgroeide benen evenals het kweken van honden die agressief zijn naar de mensen en andere dieren toe.

 

Best Friends erkent dat er een klein aantal mensen zijn die rasfokkers zijn die zich wijden aan een bijzonder ras en een klein aantal nestjes kweken om het ras te beschermen en te bevorderen. Op voorwaarde dat deze de gezondheid van de dieren niet in het gedrang brengen of last bezorgen aan de asielen is Best Friends daarmee accoord. Wij erkennen ook dat vele van deze mensen ook groepen leiden om het ras te redden of er deel van uit maken en eisen dat de paar puppies die zij groot brengen gesteriliseerd of gecastreerd worden.

 

 

Het kattengesprek tussen Smokey en Timothy.

 

Een generatie gaat voorbij; een andere neemt haar plaats in.

 

Smokey rustte in de schaduw nabij de keukendeur van het Grey Rocks Kattenasiel. Het was etenstijd, maar hij was niet echt hongerig, omdat het al gans de dag zo heet is geweest. Ook zijn kleine vriend Timothy had geen honger, maar Smokey merkte op dat Timothy iets aandachtig aan het gadeslaan was - iets interessants volgens hem. Hij observeerde het op een manier zoals alleen katten dat kunnen.

 

Smokey draaide zich om. "Naar wat zit je te kijken, kameraad?"

 

Timothy heeft zelfs zijn hoofd niet gedraaid. "Ik was naar Dhr. Grey en Marki aan het kijken die aan het avondeten waren. Weet je wat er gebeurd is?"

 

Smokey ging rechtop zitten. "Niet echt kameraad, ik geef het op. Wat?"

 

Timothy draaide zich en liep terug naar zijn oudere vriend en wreef tegen hem. "Dhr. Grey en mijn Mama hebben altijd samen gegeten, uit een dubbel bord. Iedere avond en iedere morgen. Maar nu dat Mama er niet meer is, is Marki begonnen om met Dhr. Grey te eten en samen te liggen op de warmtepomp en op de balk over de oprit, net zoals Mama altijd heeft gedaan."

 

Smokey likte nadenkend een poot. "Goed, nu dat je Mama er niet meer is, is Marki de belangrijkste inwonende meisjeskat en bijgevolg is het haar plaats om de maaltijden te gebruiken met de belangrijkste inwonende jongenkat, Dhr. Grey. Dat is de manier zoals katten doen, Tim."

 

Timothy zat neer en keek nog steeds naar de twee katten die hun avondmaal aan het opeten waren. "U bedoelt dat mijn Mama de belangrijkste inwonende meisjeskat was?"

 

Smokey krapte achter zijn oor. "Zeker weten, kameraad. En Marki was het eerste poesje dat hier geboren is zelfs nog voor Grey Rocks een kattenasiel werd. Maar nu dat jouw Mama er niet meer is, is Marki een trapje hoger geklommen en heeft zij haar plaats ingenomen. Zo gebeurt het altijd, Tim."

 

Timothy likte een poot. "Nu dat u het zegt. Grover lijkt de plaats van Victor in te nemen. Ik vermoed dat hij weet dat Victor niet meer zal terug komen. Grover zit op Victor’s plaats op de veranda muur."

 

Smokey ging in hurkzit zitten. "Voor dat jij geboren was, had Delilah een zus die Sam noemde. Sam was zo beetje baas over de veranda, commandeerde zo een beetje de andere katten en patrouilleerde in de omgeving. Sam was een oranjekleurige kattin. Er zijn er niet veel van haar soort hier in de buurt. Maar zij werd gedood door een coyote. En weet je wat? Haar zus Delilah, die altijd echt schuw is geweest, werd plotseling net als Sam een kat die veel buiten ging en ze heeft haar baan overgenomen en heeft nu de leiding van de voorste veranda. Je weet hoe zij is. Wel, zij heeft de baan van haar zus overgenomen."

 

Timothy ging recht staan. "Dus… wanneer een kat weg gaat of naar de kattenhemel gaat dan neemt een ander haar plaats in? Wij verloren deze zomer Marmelade. En het lijkt alsof haar vriend Twink haar taak heeft overgenomen. Twink was altijd zo schuw tot wij Marmelade verloren."

 

"Dat is waar, mijn kameraad. En één dezer dagen zal ik ook weggaan en je zal dan een andere oude kat moeten vinden om gesprekken mee te voeren. Tuurlijk, zal jij vermoedelijk opgegroeid zijn tegen dan en misschien zal je dan een klein kitten tot vriend nemen. Katten zijn nu eenmaal zo. Een generatie gaat weg en een andere schuift op en neemt hun plaats in."

 

Timothy draaide zich en snuffelde aan zijn oude vriend. "Dat is interessant, Nonkel Smokey. Hoe het leven verder gaat en wanneer een kat weg is, dan komt er een andere om zijn plaats in te nemen. Doen alle dieren dit?"

 

Smokey begon zichzelf te verzorgen, denkend over het diner. "Ik weet het niet juist, mijn kameraad. Misschien doen sommige dit ook zo en andere weer niet. Maar katten doen het wel. Wij, katten, blijken te weten wat onze verantwoordelijkheden zijn. Natuurlijk, missen wij de poesjes die wij verloren hebben, maar wij weten wat wij moeten doen om onze katten maatschappij draaiende te houden."

 

Smokey stond op en ging in de richting van de eetkommen. "Kom op, mijn kameraad. Laat ons eten. Weet je, hoe meer ik erover denk, hoe meer ik geloof dat jij de perfecte kat zou zijn om mijn plaats in te nemen en om een nieuw klein kitten als vriend te nemen. Je weet wat ik bedoel, het alles leren hoe katten in elkaar zitten en wat het betekent om een kat te zijn. Al die dingen."

 

Timothy sprong op en volgde Smokey in de richting van het avondmaal. "Ik zou het zeker willen proberen, Nonkel Smokey. Ik zou nooit zo goed als jij kunnen zijn, maar ik zou het zeker graag proberen!"

 

 

Lessen van Katten.

Katten kunnen ons de best manieren leren om met heel warm weer om te gaan.

 

De mogelijk dodelijke hittegolf die een groot deel van onze natie getroffen heeft tijdens de maand augustus, heeft ervoor gezorgd dat er veelvuldige adviezen gepubliceerd werden door de gezondheidsdiensten. Hoe mensen tijdens bijzonder heet weer het best zouden handelen.

 

Degenen die katten hebben, hebben voortdurend de gelegenheid om dit advies op een duidelijk geïllustreerde manier te zien, ze hoeven slechts te kijken naar hun poezen.

 

Eerst en vooral, zult u opmerken dat uw kat niet veel energie verspild bij hitte van om en bij de 35 graden Celsius. Katten brengen gewoonlijk de dag lang uitgestrekt door. Ze zeggen dat je de temperatuur kan weten door de lengte van uw kat.

 

Maar zelfs wanneer u niet alle dagen lang uitgestrekt kan door brengen, neem dan toch maar de tip aan van uw kat en verspil niet meer energie dan echt noodzakelijk is.

 

Volgende tip waar uw kat heel goed in is, is het vinden van een koele plaats om de dag door te brengen. Dat is ook wijs voor mensen. Indien u buiten moet zijn, zoek dan een schaduwrijke plek.

 

En kat drinkt eveneens veel water bij heel warm weer. Mensen zouden hetzelfde moeten doen. Zorg ervoor dat je niet uitdroogt.

 

's Avonds wanneer het koel is, zal uw kat misschien op jacht willen gaan. Neem het advies van uw kat. Doe uw jacht als het donker is, wanneer de temperatuur een beetje afkoelt.

 

Niemand moet katten vertellen wat te doen wanneer het heel, heel heet is. Zij gebruiken eenvoudig hun gezond verstand dat zij meekregen van moeder natuur. Wij, mensen, zouden hetzelfde moeten doen en zo de ernstige problemen vermijden dat bijzonder warm weer kan veroorzaken.

 

Wij zouden nog zoveel kunnen leren van katten.