Ik heb een sleutel

 

Uit de vele fijne en positieve reacties die mijn vriend, Rudi Gommeren en ik op ons eerste boek: 'Eindelijk Lucht' kregen, groeide 'Ik heb een sleutel'. 'Eindelijk lucht' ging over mijn jeugd­ja­ren en mijn persoonlijke strijd om in Anorexialand te overleven en eruit te komen. Dit boek spreekt mijn eigen dertig­jarige ervaring in Anorexialand uit, maar is sterk aangevuld met de zo belang­rijke ervaringen van de andere anorexiapatiënten, die ik mocht begeleiden en steunen bij hun 'zoektocht'. Mijn 'hulpbrieven' zijn erin opgenomen, daarnaast de persoonlijke brieven die ik naar de patiënten stuurde en de antwoorden die ik van hen daarop kreeg.

 

‘Sleutel' is een levensechte weergave van de ellende en eenzaamheid, die in dat land bestaat. Het is vooral een zelfhulpboek, waarbij ik hoop dat het een passe-partout zal zijn, waarmee vele mensen die zich niet gelukkig voelen, de weg naar de 'heling', het ware geluk en de innerlijke vrede zullen vinden.

 

Het medicijn tot de 'heling' is voor het grootste gedeelte samengesteld uit liefde en waardering voor je persoon, waardoor je je onvoorwaardelijk geaccepteerd weet met alle gewoontes, regels en wetten die je voorlopig nog nodig hebt om te overleven. Alleen door te 'voelen', te merken dat je goed bent zoals je bent, onvoorwaardelijk, zul je de stap naar een nieuw leven aandurven en aankunnen.  Alleen als je van anderen de indruk krijgt, dat je het recht hebt te bestaan, dat je jezelf mag verwennen, dat je mag leven zoals jij het wilt, op jouw manier, alleen onder die omstandigheden zul je kunnen helen. ‘Helen’ wil zeggen een compromis hebben gevonden, waardoor je een gelukkig en vrij leven kunt hebben en waardoor je alles kan doen wat je wilt doen, zonder daarbij gehinderd te worden door een eetprobleem. Je hoeft daarvoor de ‘voordelen’ van anorexialand niet op te geven, je blijft ze gewoon gebruiken zolang je ze nodig hebt. Het is jouw leven! Je behoudt een zekere eetleefwijze waarbij jij je goed voelt, maar nu zonder enige dwang, zonder het 'moeten' zoals in Anorexialand het geval was. Jij kiest zelf daarvoor en je kunt er vanaf wijken, wanneer je dat wilt.

 

 In het begin ligt de vrijheid in de beperking. Het is vaak de angst de controle volledig te verliezen, die ons doet weerhouden uit Anoland weg te gaan. Het verkeerde idee is alles of niets, ofwel ik blijf in Anorexialand ofwel ik krijg een bandeloos, oncontroleerbaar leven. Dat is niet zo, er is een tussenweg, het gouden compromis!

 

De prijs van ‘Ik heb een Sleutel’ is € 12 exclusief porto, 13 euro met verzendkosten, voor België en Nederland.

 

Als u € 13 op rek 320-082090968 van de BBL bank stort t.n.v. Stichting de Rietkat en er bij zet dat u ‘Ik heb een Sleutel’ wilt ontvangen sturen we het zo snel mogelijk naar u toe. Vermeld wel uw naam en adres.

 

Vanuit Holland kunt u € 13 op de Rabo rek.  34.74.31.690 storten t.n.v. Stichting de Rietkat,  graag weer met vermelding van ‘Ik heb een Sleutel’  en uw naam en adres erbij en we sturen het boek direct op.

 

         Hartelijke groeten en veel dank bij voorbaat van Pudje, Donsje, Mickje, Daimke, Catrientje, Chummeke en Marguerite